اتصال برقرار شد

استخدام بازنشسته

نتایج دقیق‌تر با انتخاب دسته‌بندی
استخدام بازنشسته
در استخدام سرایداری و نظافت
کمتر از ۵ آگهی
استخدام بازنشسته
در استخدام اداری و مدیریت
کمتر از ۵ آگهی
استخدام بازنشسته
در استخدام حمل و نقل
کمتر از ۵ آگهی

استخدام نگهبان بازنشسته آقا

حداکثر ۵ میلیون تومان
پرداخت ماهانه
دیروز در اصفهان

استخدام نیروبازنشسته جهت نگهبانی

حداکثر ۶٫۵ میلیون تومان
پرداخت ماهانه با بیمه
فوری در اصفهان

استخدام بازنشسته فنی و کارگر فنی

پرداخت ماهانه با بیمه
۳ روز پیش در اصفهان

نگهبانی وحراست،بازنشسته نظامی

مطابق با وزارت کار
پرداخت ماهانه با بیمه
۴ روز پیش در اصفهان

استخدام نگهبان بازنشسته (مسکونی خیابان فلاطوری)

حداکثر ۴ میلیون تومان
پرداخت ماهانه
۵ روز پیش در اصفهان

استخدام بازنشسته برای نگهبانی مجتمع مسکونی

حداکثر ۴ میلیون تومان
پرداخت ماهانه
۷ روز پیش در اصفهان

استخدام راننده پایه یک بازنشسته

مطابق با وزارت کار
پرداخت ماهانه با بیمه
۷ روز پیش در اصفهان

نیروی نگهبان بازنشسته

حداقل ۴ میلیون تومان
پرداخت ماهانه
هفتهٔ پیش در اصفهان

استخدام نیروی بازنشسته در پمپ بنزین

پرداخت ماهانه با بیمه
۲ هفته پیش در اصفهان

به یک انباردار بازنشسته برای انبارداری

پرداخت ماهانه
۲ هفته پیش در اصفهان

متصدی پمپ بنزین فقط بازنشسته

حداکثر ۹ میلیون تومان
پرداخت ماهانه
۲ هفته پیش در اصفهان

استخدام نگهبان بازنشسته جهت مسکونی (بلوار شفق)

حداکثر ۵٫۵ میلیون تومان
پرداخت ماهانه
۲ هفته پیش در اصفهان

استخدام آقا بازنشسته با سابقه مدیریت ورزومه کاری

حداکثر ۱۵ میلیون تومان
پرداخت ماهانه
۲ هفته پیش در اصفهان
استخدام آقا بازنشسته با سابقه مدیریت ورزومه کاری

نگهبان ترجیحا بازنشسته

مطابق با وزارت کار
پرداخت ماهانه با بیمه
۲ هفته پیش در اصفهان

استخدام بازنشسته جهت سرپرستی کارگاه

حداکثر ۵ میلیون تومان
پرداخت ماهانه
۳ هفته پیش در اصفهان

استخدام بازنشسته نیروی ویزیتور

پرداخت ماهانه
۳ هفته پیش در اصفهان

استخدام فروشنده اقابازنشسته

پرداخت ماهانه
۳ هفته پیش در اصفهان
استخدام فروشنده اقابازنشسته

نجار .رنگکار و بازنشسته باتجربه

پرداخت ماهانه با بیمه
۳ هفته پیش در قم
نجار .رنگکار و بازنشسته باتجربه

پرستار خانم از فرد بازنشسته

حداکثر ۲ میلیون تومان
پرداخت ماهانه
۳ هفته پیش در قم

استخدام نیروی جوان یا بازنشسته جهت فروشندگی

پرداخت ماهانه
۳ هفته پیش در اصفهان
استخدام نیروی جوان یا بازنشسته جهت فروشندگی

استخدام بازنشسته برای پارک بان

پرداخت ماهانه با بیمه
۳ هفته پیش در اصفهان

استخدام نگهبان بازنشسته ( مسکونی شهرک نگین)

حداکثر ۴ میلیون تومان
پرداخت ماهانه
۳ هفته پیش در اصفهان

نیازمندراننده فقط بازنشسته

پرداخت ماهانه
۴ هفته پیش در اصفهان

استخدام نگهبان بازنشسته

پرداخت ماهانه
۴ هفته پیش در اصفهان
پیشنهاد جستجوی جدید
استخدام بازنشسته
در استخدام سرایداری و نظافت
کمتر از ۵ آگهی
استخدام بازنشسته
در استخدام اداری و مدیریت
کمتر از ۵ آگهی
استخدام بازنشسته
در استخدام حمل و نقل
کمتر از ۵ آگهی
بعدی

استخدام بازنشسته