اتصال برقرار شد

دستگاه کارت خوان

نتایج دقیق‌تر با انتخاب دسته‌بندی
دستگاه کارت خوان
در فروشگاه و مغازه
کمتر از ۵ آگهی

فروش به صورت چک (چک صیادی )

نو
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاه دستگاه کارتخوان کارت خوان در قم
فروش به صورت چک (چک صیادی )

سیار دستگاه پوز کارت خوان کارت خان بیسیم اتباع

نو
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاه دستگاه کارتخوان کارت خوان در قم
سیار  دستگاه  پوز کارت خوان کارت خان بیسیم اتباع

دستگاه کارتخوان سیارپوزبیسیم پزکارتخانposکارت خوان

نو
۵۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاه دستگاه کارتخوان سیار در اصفهان
دستگاه کارتخوان سیارپوزبیسیم پزکارتخانposکارت خوان

پوز بیسیم 250کارتخوان پرسرعت9999

نو
۱,۳۷۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاه دستگاه کارتخوان سیار کارت خوان در اهواز
پوز بیسیم 250کارتخوان پرسرعت9999

دستگاه کارتخوان.کارت خوان.ریجستری شده

نو
۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاه دستگاه کارتخوان‌ کاریتک در قم
دستگاه کارتخوان.کارت خوان.ریجستری شده

فروش دستگاه کارتخوان سیار کارت خوان ثابت بیسیم

نو
۴۳۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاه نمایندگی کارتخوان مدرس در اصفهان
فروش دستگاه کارتخوان سیار کارت خوان ثابت بیسیم

کارتخوان پوز 800کارت خوان بیسیم فورجی1144

نو
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاه دستگاه کارتخوان سیار کارت خوان در اهواز
کارتخوان پوز 800کارت خوان بیسیم فورجی1144

دستگاه کارتخوان سیار(کارت خوان)پز بیسیم

نو
۵۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاه کارتخوان مودم در اصفهان
دستگاه کارتخوان سیار(کارت خوان)پز بیسیم

دستگاه کارتخوان پکس اس ۹۰ . کارت خوان

در حد نو
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاه سرای پوز کارتخوان کش لس در قم
دستگاه کارتخوان پکس اس ۹۰ . کارت خوان

کارتخوان سیار 589کارت خوان 4hبیسیم7777

نو
۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاه دستگاه کارتخوان سیار کارت خوان در اهواز
کارتخوان سیار 589کارت خوان 4hبیسیم7777

دستگاه کارتخوان . کارت خوان سیاروثابت

در حد نو
۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه کاریتک در قم
دستگاه کارتخوان . کارت خوان سیاروثابت

(کارتخوان)سیارکارت خوان (دستگاه پوز)

نو
۹۵۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاه اصفهان پوز دفتر مرکزی در اصفهان
(کارتخوان)سیارکارت خوان (دستگاه پوز)

فروش کارتخوان بیسیم 990کارت خوان سیار

نو
۱,۵۳۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاه دستگاه کارتخوان سیار کارت خوان در اهواز
فروش کارتخوان بیسیم 990کارت خوان سیار

کارتخوان فورجی 558کارت خوان بیسیم 777

نو
۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاه دستگاه کارتخوان سیار کارت خوان در اهواز
کارتخوان فورجی 558کارت خوان بیسیم 777

کارتخوان 4gپوز 2222کارت خوان بیسیم 547

نو
۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاه دستگاه کارتخوان سیار کارت خوان در اهواز
کارتخوان 4gپوز 2222کارت خوان بیسیم 547

دستگاه کارتخوان .کارت خوان ۳۴۱

نو
۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاه کارتخوان سیارکارت خوان پوز در اهواز
دستگاه کارتخوان .کارت خوان ۳۴۱

کارتخوان ۶۵۴پوز کارت خوان بیسیم ۶۷۹۰

نو
۱,۶۲۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاه دستگاه کارتخوان سیار کارت خوان در اهواز
کارتخوان ۶۵۴پوز کارت خوان بیسیم ۶۷۹۰

دستگاه کارتخوان ریجسترشده سیار کارت خوان ثابت

نو
۸۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاه نمایندگی کارتخوان مدرس در اصفهان
دستگاه کارتخوان ریجسترشده  سیار کارت خوان ثابت

دستگاه کارتخوان سیاروثابت ریجستری کارت خوان

نو
۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاه دستگاه کارتخوان‌ کاریتک در قم
دستگاه کارتخوان سیاروثابت ریجستری کارت خوان

کارتخوان آکبند استوک.دستگاه کارت خوان(کاریتک

نو
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاه دستگاه کارتخوان‌ کاریتک در قم
کارتخوان آکبند استوک.دستگاه کارت خوان(کاریتک

دستگاه کارتخوان سیارپزبیسیم پوزبیسیم کارت خوان pos

نو
۵۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاه سامی پُز در اصفهان
دستگاه کارتخوان سیارپزبیسیم پوزبیسیم کارت خوان pos

دستگاه کارت خوان s910

نو
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در اصفهان
دستگاه کارت خوان s910

کارتخوان بیسیم 850کارت خوان پوز 11133

نو
۱,۵۷۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاه دستگاه کارتخوان سیار کارت خوان در اهواز
کارتخوان بیسیم 850کارت خوان پوز 11133

دستگاه کارتخوان سیار کارت خوان ثابت پوز

نو
۳۵۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر اصفهان
دستگاه کارتخوان سیار کارت خوان ثابت پوز
پیشنهاد جستجوی جدید
دستگاه کارت خوان
در فروشگاه و مغازه
کمتر از ۵ آگهی
دستگاه کارت خوان سیار
در فروشگاه و مغازه
کمتر از ۵ آگهی
بعدی

دستگاه کارت خوان