خرید و فروش و قیمت خودرو پراید در گنبد کاووس

پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۶
۷۵,۰۰۰ کیلومتر ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۶
پراید 131 SE، دوگانه سی انجی مدل ۱۳۹۸
۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۲
۴۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۲
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۲۰۰۹ - ۱۳۸۸
۸,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۲۰۰۹ - ۱۳۸۸
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۵
۳۵۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۵
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۹
۱۱,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۳ ساعت پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۹
پراید صبا صندوق‌دار دوگانه فابریک
۲۱۵,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۴ ساعت پیش
پراید صبا صندوق‌دار دوگانه فابریک
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸
۲۸۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۵ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
۲۲۵,۰۰۰ کیلومتر ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۵
۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۵
پراید 132 EX، مدل ۱۳۹۰
۲۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۱۵ ساعت پیش
پراید 132 EX، مدل ۱۳۹۰
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۷
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱۵ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۷
پراید مدل 81تمیز فروش
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش
پراید مدل 81تمیز فروش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۹
۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۹
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۸
۴۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۱۷ ساعت پیش
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۸
پراید صندوق‌دار LPG، مدل ۱۳۸۳
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۷
۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۷
خودرو پراید مدل۱۳۹۰
۲۸,۴۵۵ کیلومتر ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش
خودرو پراید مدل۱۳۹۰
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱۹ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶
پراید 131 EX، مدل ۲۰۱۰ - ۱۳۸۹
۳۱۵,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۱۹ ساعت پیش
پراید 131 EX، مدل ۲۰۱۰ - ۱۳۸۹
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
۶۰ کیلومتر توافقی
۲۰ ساعت پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۷
۱۰۸,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۲۰ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۷
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
۱۸۶,۰۰۰ کیلومتر ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵
پراید صندوق‌دار LPG، مدل ۱۳۸۲
۳۴۸,۰۸۶ کیلومتر ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار LPG، مدل ۱۳۸۲
بعدی