خرید و فروش و قیمت خودرو سمند در گنبد کاووس

سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۰
۱۳۲,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۳ ساعت پیش
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۰
تاکسی سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۴۰۰
۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۶ ساعت پیش
تاکسی سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۴۰۰
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۸۸
۳۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۱۱ ساعت پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۹
۱۲۲,۰۰۰ کیلومتر ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۹
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۵
۵۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۸۸
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۸۸
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۱
۲۲۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۲۳ ساعت پیش
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۱
سمند LX ساده، مدل ۲۰۱۶ - ۱۳۹۵
۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
سمند LX ساده، مدل ۲۰۱۶ - ۱۳۹۵
سمند LX ساده، مدل ۱۴۰۰
۵,۸۰۰ کیلومتر ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
سمند LX ساده، مدل ۱۴۰۰
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۳
۱۳۷,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۳
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۳
۳۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۳
سمند EF7 دوگانه فابریک بدون رنگ مدل۹۴
۲۱۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
سمند EF7 دوگانه فابریک بدون رنگ مدل۹۴
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۸
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
پریروز
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۸
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۹
۸,۰۰۰ کیلومتر ۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۶
۱۴۴,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۶
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۸۸
۳۱۸,۰۰۰ کیلومتر ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۸۸
سمند X7 دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۸۵
۲۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
سمند X7 دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۸۵
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۵
۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۵
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۸
۵۹,۰۰۰ کیلومتر ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۸
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۹۵
۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۵
۱۸۴,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۵
سورن 89 تمیز
۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۵ روز پیش
سورن 89 تمیز
سمند LX ساده، دوگانه CNGمدل ۱۳۸۳
۳۸۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۵ روز پیش
سمند LX ساده، دوگانه CNGمدل ۱۳۸۳
سمند X7 بنزینی، مدل ۱۳۸۵
۳۳,۲۲۳ کیلومتر غیرقابل نمایش
۵ روز پیش
سمند X7 بنزینی، مدل ۱۳۸۵
بعدی