در بلاگ دیوار بخوانید: خانه قدیمی بخرید؛ گردشگر جذب کنید

خرید و فروش خانه کلنگی و زمین در گرگان

زمین ۳۰۰متری مسکونی الحاق به بافت متری
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
زمین ۳۰۰متری مسکونی الحاق به بافت متری
زمین صیاد۴۰ داخل خ۱۶متری ۶۳۷متر
۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
زمین عرض 6متربطول 16
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
زمین با موقعیت ، ویلاشهر - آرامش
۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش
زمین فروشی ویلا شهر.198 متر
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش
زمین فروشی ویلا شهر.198 متر
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش
زمین آینده دار
توافقی
۹ ساعت پیش
زمین شموشک بالا با چشم انداز زیبا
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش
زمین شموشک بالا با چشم انداز زیبا
زمین مسکونی ۱۰۴ متر
۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش
۱۷۰۰متر براصلی صیاد جنب پمپ بنزین سند تک برگ
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش
زمین نزدیک به خیابان اصلی
۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
زمین باغ
توافقی
۱۰ ساعت پیش
زمین باغ
۳۲هزارمتر زمین قرق براصلی اتوبان ویوو جنگل
۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
۳۲هزارمتر زمین قرق براصلی اتوبان ویوو جنگل
زمین آخر آسفالت خیام ۱۹۱
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
زمین برای ساخت ویلا
۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
۱۰ ساعت پیش
زمین برای ساخت ویلا
زمین فروشی کشاورزی
۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
زمین فروشی  کشاورزی
فروش زمین پارتیان
۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
زمین فروشی امام حسین
۱,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
باغی زیبا در شموشک (فروشنده هستم)
۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
باغی زیبا در شموشک (فروشنده هستم)
فروش زمین جلین
توافقی
۱۱ ساعت پیش
زمین گلند فخرآباد
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
زمین ۷۵ متری چناران
توافقی
۱۱ ساعت پیش
فروش ۲۰۵ متر زمین شهرک دادگستری خیام
توافقی
۱۱ ساعت پیش
فروش ۲۰۵ متر زمین شهرک دادگستری خیام
800متری باغ شموشک سفلی
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
800متری باغ شموشک سفلی
قبلیبعدی