رهن و اجاره املاک اداری، تجاری در گرگان

مغازه نبش اسایش 21
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
مغازه نبش اسایش 21
مغازه 22 متری تجاری بلوار الغدیر
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
زیر زمین 125 متری الغدیر مناسب کارگاه و دفتر کار
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
زیر زمین 125 متری الغدیر مناسب کارگاه و دفتر کار
250 متر نمایشگاه (اجاره،رهن)
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش
سرخواجه پاساژ آفتاب۳ طبقه اول واحد۱۵۲
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۰۰,۰۰۰ تومان
فوری
رهن واجاره خدماتی۶۷متری عدالت۳۸طبقه اول
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش
مغازه 60متری رهن واجاره
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش
مغازه 60متری رهن واجاره
** رهن و اجاره مغازه 200 متری گلشهر **
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش
** رهن و اجاره مغازه 200 متری گلشهر **
بلوار شهید حسام بین حسام 3 و 5
ودیعه: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۹ ساعت پیش
بلوار شهید حسام بین حسام 3 و 5
بلوار شهید حسام بین حسام 3 و 5
ودیعه: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۹ ساعت پیش
بلوار شهید حسام بین حسام 3 و 5
ودیعه: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۹ ساعت پیش
30 متر.داخل عدالت 21 نبش کمانگری 3
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش
اجاره مغازه جهت آشپزخانه بهراصلی
ودیعه: ۵۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲ تومان
۱۹ ساعت پیش
90 متری شالیکوبی عدالت 8
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش
مغازه بره اصلی چاله باغ
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ساعت پیش
مغازه بره اصلی چاله باغ
آپارتمان خدماتی 45متری چاله باغ
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۲۳ ساعت پیش
۷۵متری مطهری جنوبی۱۷ مناسب شرکت دفتر
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
۱۰۰ متر مغازه گلشهر
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
مغازه ۲۴متر.سرزرتشت
ودیعه: ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
اجاره مغازه شالیکوبی
ودیعه: ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
۲۴متر مغازه نبش مطهری جنوبی ۱۷
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
۸۰ متر علیمحمدی
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
واحد خدماتی 200متری سازمان آب
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
اجاره مغازه 420 متر بر اصلی شهرک امام(2 تا210متر)
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
اجاره مغازه 420 متر بر اصلی شهرک امام(2 تا210متر)
بعدی