یک خدمه خانم جهت کار در باشگاه ورزشی بانوان

پرداخت ماهانه
۶ روز پیش در تهران

کار در اشپزخانه باشگاه ورزشی

حداقل ۶ میلیون تومان
پرداخت ماهانه
۷ روز پیش در تهران

پذیرش نیروی خانم در باشگاه ورزشی بانوان

حداکثر ۶ میلیون تومان
پرداخت ماهانه
نردبان شدهدر تهران
پذیرش نیروی خانم در باشگاه ورزشی بانوان
امکان ارسال رزومه

کار در باشگاه ورزشی فوتبال ( کاراموزی )

پرداخت توافقی
هفتهٔ پیش در تهران
کار در باشگاه ورزشی فوتبال ( کاراموزی )

نیروی خانم خدمات و نظافت در باشگاه ورزشی بانوان

حداقل ۱۵ میلیون تومان
پرداخت ماهانه با بیمه
هفتهٔ پیش در تهران
نیروی خانم خدمات و نظافت در باشگاه ورزشی بانوان

یک متصدی خانم در باشگاه ورزشی پادرا

حداکثر ۳ میلیون تومان
پرداخت ماهانه
۲ هفته پیش در اهواز
یک متصدی خانم در باشگاه ورزشی پادرا

استخدام مدیر داخلی خانم در باشگاه ورزشی

حداکثر ۲٫۵ میلیون تومان
پرداخت ماهانه
۳ هفته پیش در اصفهان
امکان ارسال رزومه

نیروی خدمات در باشگاه ورزشی بانوان

حداکثر ۴ میلیون تومان
پرداخت ماهانه
۴ هفته پیش در تهران
بعدی