اتصال برقرار شد

میز بیلیارد 8 فوت Richard خانگی و باشگاهی

نو
۳۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاه آتی اسپرت متخصص تجهیزات ورزشی در تهران
میز بیلیارد 8 فوت Richard خانگی و باشگاهی

۳ عدد میز بیلیارد ایت ۹ فوت با تجهیزات کامل

در حد نو
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در مشهد
۳ عدد میز بیلیارد ایت ۹ فوت با تجهیزات کامل

میز بیلیارد 8 فوت Vase خانگی و باشگاهی

نو
۲۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاه آتی اسپرت متخصص تجهیزات ورزشی در تهران
میز بیلیارد 8 فوت Vase خانگی و باشگاهی

فروش کلیه تجهیزات باشگاه بیلیارد (میز خارجی)

در حد نو
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فوری در تهران
فروش کلیه تجهیزات  باشگاه بیلیارد  (میز خارجی)

فروش میز بیلیارد تجهیزات تکمیل

نو
۲۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در تهران
فروش میز بیلیارد تجهیزات تکمیل

میز بیلیارد 8 فوت سفید Artemis

نو
۳۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه آتی اسپرت متخصص تجهیزات ورزشی در تهران
میز بیلیارد 8 فوت سفید Artemis

میز بیلیارد 8 فوت چمروش

نو
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه آتی اسپرت متخصص تجهیزات ورزشی در تهران
میز بیلیارد 8 فوت چمروش

میز بیلیارد 8 فوت سفید Vase

نو
۲۹,۳۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه آتی اسپرت متخصص تجهیزات ورزشی در تهران
میز بیلیارد 8 فوت سفید Vase

میز بیلیارد 8 فوت ریچارد گردویی

نو
۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه آتی اسپرت متخصص تجهیزات ورزشی در تهران
میز بیلیارد 8 فوت ریچارد گردویی

میز بیلیارد 8 فوت Artemiss

نو
۳۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه آتی اسپرت متخصص تجهیزات ورزشی در تهران
میز بیلیارد 8 فوت Artemiss