خرید فروش انواع قایق و لوازم جانبی در رضوانشهر و اسالم

۱۰ عدد ماهی لاکش در حد نو

یک ربع پیش در بندر انزلی

قایق موتوری شکاری

۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در بندر انزلی
قایق موتوری شکاری

قایق کایاک دونفر

۲۲ ساعت پیش در بندر انزلی
قایق کایاک دونفر

روغن دوزمانه قایق موتوری

۸۰,۰۰۰ تومان
دیروز در بندر انزلی
روغن دوزمانه قایق موتوری

قایق سواری وگردشگری درتالاب گل لاله باقایقهای مبلی

۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در بندر انزلی
قایق سواری وگردشگری درتالاب گل لاله باقایقهای مبلی

موتور 48 سالم در حد نو

۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در بندر انزلی
موتور 48 سالم در حد نو

موتور قایق ۸۵

پریروز در بندر انزلی

قایق همراه موتور ۸۵ باماها

۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در بندر انزلی
قایق همراه موتور ۸۵ باماها

قایق بادی ۴نفره

۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در بندر انزلی
قایق بادی ۴نفره

قایق سواری مرداب گل لاله هاومسیرهای واقعی

۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
پریروز در بندر انزلی
قایق سواری مرداب گل لاله هاومسیرهای واقعی

قایق کانوپولو

۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در بندر انزلی
قایق کانوپولو

قایق قالب بزرگ بدونه مواد خردگی

۳ روز پیش در بندر انزلی
قایق قالب بزرگ بدونه مواد خردگی

فروش قایق

۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در بندر انزلی
فروش قایق

قایق فایبرگلاس

۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در بندر انزلی
قایق فایبرگلاس

قایق موتوری

۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در بندر انزلی
قایق موتوری

قایق موتور۴۸

۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در بندر انزلی
قایق موتور۴۸

فروش قایق پارویی( رودخانه و مرداب)

۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در بندر انزلی
فروش قایق پارویی( رودخانه و مرداب)

فروش لوتکا پارویی رودخانه و مرداب

۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در بندر انزلی
فروش لوتکا پارویی رودخانه و مرداب

یاماها ۴۸

۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در بندر انزلی
یاماها ۴۸

قایق کانو تک نفره

۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در بندر انزلی
قایق کانو تک نفره

شاتل بالاکودرحد به شرط

۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در بندر انزلی
شاتل بالاکودرحد به شرط

شاتل درحد نو

۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در بندر انزلی
شاتل درحد نو

قایق فرمانی بامتور ۲۲۰

۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
۵ روز پیش در بندر انزلی
قایق فرمانی بامتور ۲۲۰

قایق ۴۰و۴۸

۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در بندر انزلی
قایق ۴۰و۴۸