خرید و فروش و قیمت خودرو ام‌وی‌ام X22 اتوماتیک ساده در نورآباد ممسنی و برازجان

ام‌وی‌ام X22 اتوماتیک لاکچری، مدل ۱۴۰۳

۰ کیلومتر
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در شیراز

ام‌وی‌ام X22 اتوماتیک اسپرت لاکچری، مدل ۱۳۹۷

۱۳۵,۰۰۰ کیلومتر
۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر شیراز
ام‌وی‌ام X22 اتوماتیک اسپرت لاکچری، مدل ۱۳۹۷

ام‌وی‌ام X22 اتوماتیک اسپرت اکسلنت، مدل ۱۳۹۶

۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در شیراز
ام‌وی‌ام X22 اتوماتیک اسپرت اکسلنت، مدل ۱۳۹۶

ام‌وی‌ام X22 اتوماتیک اسپرت اکسلنت، مدل ۱۳۹۶

۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر
۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در برازجان
ام‌وی‌ام X22 اتوماتیک اسپرت اکسلنت، مدل ۱۳۹۶

ام‌وی‌ام X22 اتوماتیک اسپرت، مدل ۱۳۹۷

۱۰۶,۵۰۰ کیلومتر
۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در شیراز
ام‌وی‌ام X22 اتوماتیک اسپرت، مدل ۱۳۹۷

ام‌وی‌ام X22 اتوماتیک اسپرت، مدل ۱۳۹۷

۸۰,۰۰۰ کیلومتر
۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در شیراز
ام‌وی‌ام X22 اتوماتیک اسپرت، مدل ۱۳۹۷

ام‌وی‌ام X22 اتوماتیک اسپرت اکسلنت، مدل ۱۳۹۹

۲۵,۰۰۰ کیلومتر
۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در شیراز
ام‌وی‌ام X22 اتوماتیک اسپرت اکسلنت، مدل ۱۳۹۹

ام‌وی‌ام X22 اتوماتیک اسپرت اکسلنت، مدل ۱۴۰۰

۵۸,۰۰۰ کیلومتر
۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
نردبان شدهدر شیراز
ام‌وی‌ام X22 اتوماتیک اسپرت اکسلنت، مدل ۱۴۰۰

ام‌وی‌ام X22 پرو اتوماتیک، مدل ۱۴۰۱

۵۲,۰۰۰ کیلومتر
۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در شیراز
ام‌وی‌ام X22 پرو اتوماتیک، مدل ۱۴۰۱

ام‌وی‌ام X22 اتوماتیک اسپرت لاکچری، مدل ۱۴۰۱

۲۷,۰۰۰ کیلومتر
۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در شیراز
ام‌وی‌ام X22 اتوماتیک اسپرت لاکچری، مدل ۱۴۰۱

ام‌وی‌ام X22 اتوماتیک اسپرت اکسلنت، مدل ۱۳۹۷

۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در شیراز
ام‌وی‌ام X22 اتوماتیک اسپرت اکسلنت، مدل ۱۳۹۷

ام‌وی‌ام ایکس 22 پرو اتومات مدل ۱۴۰۲ x22 درحد صفر

۳۰,۰۰۰ کیلومتر
۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در شیراز
ام‌وی‌ام ایکس 22 پرو اتومات مدل ۱۴۰۲ x22 درحد صفر

ام‌وی‌ام X22 اتوماتیک اسپرت اکسلنت، مدل ۱۴۰۳

۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در شیراز

ایکس ۲۲ اتومات مدل ۹۷ فابریک فروش نقد یا معاوضه

۱۰۵,۰۰۰ کیلومتر
۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نمایشگاه در شیراز
ایکس ۲۲ اتومات مدل ۹۷ فابریک فروش نقد یا معاوضه

ام‌وی‌ام X22 اتوماتیک اسپرت اکسلنت، مدل ۱۳۹۸

۶۵,۰۰۰ کیلومتر
۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در شیراز
ام‌وی‌ام X22 اتوماتیک اسپرت اکسلنت، مدل ۱۳۹۸

ام‌وی‌ام X22 اسپرت اکسلنت، مدل ۱۳۹۷

۴۸,۰۰۰ کیلومتر
۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شیراز
ام‌وی‌ام X22  اسپرت اکسلنت، مدل ۱۳۹۷

ام‌وی‌ام X22 اتوماتیک اسپرت، مدل ۱۳۹۶

۱۲۸,۰۰۰ کیلومتر
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شیراز
ام‌وی‌ام X22 اتوماتیک اسپرت، مدل ۱۳۹۶

ام‌وی‌ام X22 اتوماتیک اسپرت اکسلنت، مدل ۱۳۹۷

۱۶۸,۰۰۰ کیلومتر
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شیراز
ام‌وی‌ام X22 اتوماتیک اسپرت اکسلنت، مدل ۱۳۹۷

ام‌وی‌ام X22 اتوماتیک اسپرت، مدل ۱۳۹۸

۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر شیراز
ام‌وی‌ام X22 اتوماتیک اسپرت، مدل ۱۳۹۸

ام‌وی‌ام X22 اتوماتیک اسپرت اکسلنت، مدل ۱۳۹۹

۴۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
نردبان شدهدر شیراز

ام‌وی‌ام X22 اتوماتیک لاکچری، مدل ۱۳۹۶

۹۰,۰۰۰ کیلومتر
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شیراز
ام‌وی‌ام X22 اتوماتیک لاکچری، مدل ۱۳۹۶

فروش x22نقدی ویامعاوضه باشاسی 95 الی1401

۸۰,۰۰۰ کیلومتر
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر شیراز
فروش x22نقدی ویامعاوضه باشاسی 95 الی1401

ام‌وی‌ام X22 اتوماتیک لاکچری، مدل ۱۴۰۱

۱۲,۰۰۰ کیلومتر
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شیراز
ام‌وی‌ام X22 اتوماتیک لاکچری، مدل ۱۴۰۱

ام‌وی‌ام X22 اتوماتیک اسپرت، مدل ۱۳۹۶

۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شیراز
ام‌وی‌ام X22 اتوماتیک اسپرت، مدل ۱۳۹۶