اتصال برقرار شد

دار قالی

دار قالی

در حد نو
۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در قم
دار قالی

دار قالی تزیینی

در حد نو
۴۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در اهواز
دار قالی تزیینی

دار قالی

در حد نو
۸۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در اهواز
دار قالی

دار قالی

کارکرده
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در اهواز
دار قالی

دار قالی

کارکرده
۸۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در قم
دار قالی

دار قالی قالیچه سالم ومحکم

کارکرده
۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در قم
دار قالی قالیچه سالم ومحکم

دار قالی چرخشی محکم و سنگین

در حد نو
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در قم
دار قالی چرخشی محکم و سنگین

دار قالی ابریشم

کارکرده
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در قم
دار قالی ابریشم

دار قالی زرع‌چارک

کارکرده
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در قم
دار قالی زرع‌چارک

دار قالی

نو
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در اهواز
دار قالی

دار قالی

در حد نو
۴۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در قم
دار قالی

فروش تابلو فرش دستباف ناقص همراه دار قالی

نو
۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در قم
فروش تابلو فرش دستباف ناقص همراه دار قالی

دار قالی ولوازم قالی بافی،نقشه ی کامل،مقداری نخ

در حد نو
۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در اهواز
دار قالی ولوازم قالی بافی،نقشه ی کامل،مقداری نخ

قالی یه دونه دوازده متری مخمل دار

در حد نو
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در اهواز
قالی یه دونه دوازده متری مخمل دار

دار قالی

در حد نو
۷۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در قم
دار قالی

دار قالی چرخشی

در حد نو
۶۵۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در قم
دار قالی چرخشی

دار قالی آماده چله کشی

کارکرده
۸۱۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در قم
دار قالی آماده چله کشی

دار قالی گبه

نو
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در اهواز
دار قالی گبه

دار قالی

در حد نو
۷۵۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در اهواز
دار قالی
پیشنهاد جستجوی جدید
دار قالی
در تابلو فرش
کمتر از ۵ آگهی
دار قالی
در فرش
کمتر از ۵ آگهی
دار قالی
در گلیم، جاجیم و گبه
کمتر از ۵ آگهی
آگهی‌های مشابه در شهرهای اطراف
دار قالی تاشش متر  فلزی تکمیل

دار قالی تاشش متر فلزی تکمیل

زاهدان ۲۳,۳۳۳ تومان

دار قالی باتجهیزات

دار قالی باتجهیزات

زاهدان ۱,۲۳۴ تومان

مبل قالی تاج دار هشت نفره

مبل قالی تاج دار هشت نفره

زاهدان ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مبل قالی تاج دار هشت نفره در حد نو

مبل قالی تاج دار هشت نفره در حد نو

زاهدان ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بعدی

دار قالی