اتصال برقرار شد

اشیای عتیقه در اصفهان روی دیوار

تلویزیون ورادیو عتیقه وکمیاب وکلکسیونی

۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در بیدآباد
تلویزیون ورادیو عتیقه وکمیاب وکلکسیونی

دستگاه ورزشی درحدنو

۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش در بیدآباد
دستگاه ورزشی درحدنو

یک جفت دوع خوری روسی قدیمی

۸۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش در بیدآباد
یک جفت دوع خوری روسی قدیمی

مجموعه ای از انگشتروالنگو ومهروتصبیح عتیقه

۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش در بیدآباد
مجموعه ای از انگشتروالنگو ومهروتصبیح عتیقه

کاسه قلمزنی

۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش در بیدآباد
کاسه قلمزنی

جا سنگ پا قاجاری

۶۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش در بیدآباد
جا سنگ پا قاجاری

زنجیر مدبر دار اصفهانی

۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در بیدآباد
زنجیر مدبر دار اصفهانی

منقل فولادی

۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در بیدآباد
منقل فولادی

کاسه مسی لب گنگره قدیمی

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در بیدآباد
کاسه مسی لب گنگره قدیمی

گرامافون قدیمی هندلی

۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در بیدآباد
گرامافون قدیمی هندلی

درب بزرگ وغول پیکر عتیقه دراندازه 127در 196

۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در بیدآباد
درب بزرگ وغول پیکر عتیقه دراندازه 127در 196

آینه برنجی قدیمی

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در بیدآباد
آینه برنجی قدیمی

روغندون مسی کمیاب

۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در بیدآباد
روغندون مسی کمیاب

زنجیر عزاداری ۵۰ ساله

۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در بیدآباد
زنجیر عزاداری ۵۰ ساله

مجموعه زیبا وفوقالعاده از اشیای عتیقه ونوستالژیک

۱۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در بیدآباد
مجموعه زیبا وفوقالعاده  از اشیای عتیقه ونوستالژیک

موتور گازی عتیقه خارجی

۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در بیدآباد
موتور گازی عتیقه خارجی

اشیای قدیمی قند شکن برنجی

۳۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در بیدآباد
اشیای قدیمی قند شکن برنجی

صلیب کار دست وخیلی قدینی

۱۸۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در بیدآباد
صلیب کار دست وخیلی قدینی

دو عدد سینی ورشو قدیمی قاجاری بزرگ

۶۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در بیدآباد
دو عدد سینی ورشو قدیمی قاجاری بزرگ

چراغ 2فیتیله نفتی عتیقه قاجاری

۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در بیدآباد
چراغ 2فیتیله نفتی عتیقه قاجاری

8عدد تلویزیون مبله عتیقه ونوستالژیک

۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در بیدآباد
8عدد تلویزیون مبله عتیقه ونوستالژیک

2عددچوب وتوپ گلف عتیقه وکلکسیونی

۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در بیدآباد
2عددچوب وتوپ گلف عتیقه وکلکسیونی

موتور آبکش عتیقه

۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز پیش در بیدآباد
موتور آبکش عتیقه

چراغ آویز سنتی مشبک

۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در بیدآباد
چراغ آویز سنتی مشبک
بعدی

اشیای عتیقه در اصفهان روی دیوار