خرید و فروش پرنده | کبوتر | طرقه | مرغ عشق | قناری | خرید و فروش پرنده کبوتر مرغ عشق | دیوار اصفهان

پلاکی کبوتر

۱۰۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش در دهنو
پلاکی کبوتر

سوالا آبی وشطرنجی کبوتر

۶۵۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش در باغ غدیر
سوالا آبی وشطرنجی کبوتر

اصفهانی زره ای

۳۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در دستگرد

نر پیس خال سیاه (سرخ)

۱۵۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در دستگرد
نر پیس خال سیاه (سرخ)

نر وماده بدرنگ کلفت سیاه

۵۵۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در دستگرد
نر وماده بدرنگ کلفت سیاه

کبوتر

۶۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در ملک‌شهر
کبوتر

کفتر

۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در زینبیه
کفتر

کفتر دمگیر یا خوشرنگ پیازی خالدار یا الماسی خالدار

۸۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در بیست و چهار متری
کفتر دمگیر یا خوشرنگ پیازی خالدار یا الماسی خالدار

یک جفت کبوتر گچی وقلاق دمگیر

۴۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در دولت‌آباد
یک جفت کبوتر گچی وقلاق دمگیر

کبوترصرب جوجه لاکاغذی

۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در مبارکه
کبوترصرب جوجه لاکاغذی

صرب سیاه کفتر

۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در آبشار
صرب سیاه کفتر

مایه کفتر

۴۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در وحید
مایه کفتر

کفتر دمگیر دوبحر سرخ خالدار، نر تهرونی سوسکی سبز

۳۲۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در بیست و چهار متری
کفتر دمگیر دوبحر سرخ خالدار، نر تهرونی سوسکی سبز

مرغ عشق مولد

۲۵۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در باغ فدک
مرغ عشق مولد

عروس هلندی

۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در خمینی‌شهر
عروس هلندی

کبوتر کفتر پلاکی کله دمسبز

۴۵,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در بزرگمهر
کبوتر کفتر پلاکی کله دمسبز

سررهفت رنگ دم سفیدنر

۲۵۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در ملک‌شهر
سررهفت رنگ دم سفیدنر

عروس هلندی ماده.

۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در خانه اصفهان
عروس هلندی ماده.

کبوتر پاکستانی

۴۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در قائمیه
کبوتر پاکستانی

قناری

۹۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در رهنان
قناری

یه جفت فیشر ۴ماهه ویه جفت طوطی برزیلی

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در باغ غدیر
یه جفت فیشر ۴ماهه ویه جفت طوطی برزیلی

قناری ماده ابلغ آهوی.مست مست

۸۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در بازار

مرغ عشق

۲۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در دولت‌آباد
مرغ عشق

فروش جوجه عروس لوتینو رنگ

۸۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در احمدآباد
فروش جوجه عروس لوتینو رنگ
بعدی

خرید و فروش پرنده | کبوتر | طرقه | مرغ عشق | قناری | خرید و فروش پرنده کبوتر مرغ عشق | دیوار اصفهان