اتصال برقرار شد

خرید و فروش پرنده | کبوتر | طرقه | مرغ عشق | قناری | خرید و فروش پرنده کبوتر مرغ عشق | دیوار اصفهان

مرغ عشق جفت

۳۸۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش در مبارکه
مرغ عشق جفت

دوکت

۴۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش در مبارکه
دوکت

نقش.کبوتر

۱۵۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش در مبارکه
نقش.کبوتر

یه جفت طوقی

۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش در مبارکه
یه جفت طوقی

عروس هلندی مولد

۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش در مبارکه
عروس هلندی مولد

مرغ عشق جفت سخنگو دستی

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ساعت پیش در مبارکه
مرغ عشق جفت سخنگو دستی

کبوتر سرور

۱۷۰,۰۰۰ تومان
۲۳ ساعت پیش در مبارکه
کبوتر سرور

فروش عروس هلندی جوان

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۴ ساعت پیش در مبارکه
فروش  عروس هلندی جوان

قناری

۱۰,۰۰۰ تومان
دیروز در مبارکه
قناری

مرغ عشق جفت

۲۵۰,۰۰۰ تومان
دیروز در مبارکه
مرغ عشق جفت

طوطی کوتوله برزیلی زرد

۵۵۰,۰۰۰ تومان
دیروز در مبارکه
طوطی کوتوله برزیلی زرد

گرینچیک

۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در مبارکه
گرینچیک

عروس هلندی لوتینو زعفرانی دستی شاه تخم

۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در مبارکه
عروس هلندی لوتینو زعفرانی دستی شاه تخم

یدونه کوتوله برزیلی معاوضه با یه جفت مرغ عشق خوشگل

۶۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در مبارکه
یدونه کوتوله برزیلی معاوضه با یه جفت مرغ عشق خوشگل

مرغ عشق به شرط

۱۱۰,۰۰۰ تومان
دیروز در مبارکه
مرغ عشق به شرط

یه سرور نر و یه زاغ ماده

۶۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در مبارکه

طوطی برزیلی تازه دانخور

۷۵۰,۰۰۰ تومان
دیروز در مبارکه
طوطی برزیلی تازه دانخور

کوتوله برزیلی سرلاکی

۶۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در مبارکه
کوتوله برزیلی سرلاکی

مرغ عشق

۱,۱۱۱ تومان
دیروز در مبارکه
مرغ عشق

کبوتر سینه . سینه سیاه

۴۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در مبارکه
کبوتر سینه . سینه سیاه

کبوتر طوقی

۴۵۰,۰۰۰ تومان
دیروز در مبارکه
کبوتر طوقی

نر دمبی شیزازی درشت

۴۹۰,۰۰۰ تومان
دیروز در مبارکه
نر دمبی شیزازی درشت

طوقی یا توقی

۹۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در مبارکه
طوقی یا توقی

کوتوله مولد

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در مبارکه
کوتوله مولد
قبلیبعدی

خرید و فروش پرنده | کبوتر | طرقه | مرغ عشق | قناری | خرید و فروش پرنده کبوتر مرغ عشق | دیوار اصفهان