خرید و فروش آپارتمان، پنت هاوس، برج در بزرگمهر اصفهان

آپارتمان ۷۰متری دوخواب
۱,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در بزرگمهر
آپارتمان ۷۰متری دوخواب
آپارتمان ۱۲۵متری دوخوابه جنوبی شرقی اطشاران
۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش در بزرگمهر
معاوضه اپارتمان با رشت یا لاهیجان
توافقی
۹ ساعت پیش در بزرگمهر
آپارتمان همکف ۱۸۰ متر خ مبارزان غربی
۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش در بزرگمهر
آپارتمان همکف ۱۸۰ متر خ مبارزان غربی
**آپارتمان ۱۸۱متر ۳خواب تکواحدی شیک خ لاهور**
۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در بزرگمهر
**آپارتمان ۱۸۱متر ۳خواب تکواحدی شیک خ لاهور**
*آپارتمان۱۵۰متر۳خواب تکواحدی۲پارکینگه شیک خ لاهور*
۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در بزرگمهر
*آپارتمان۱۵۰متر۳خواب تکواحدی۲پارکینگه شیک خ لاهور*
**آپارتمان ۱۳۱متر ۳خواب ۳طرف نور صفر شیک خ لاهور**
۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در بزرگمهر
**آپارتمان ۱۳۱متر ۳خواب ۳طرف نور صفر شیک خ لاهور**
*آپارتمان ۱۵۳متر۳خواب تکواحدی صفر شیک خ مبارزان*
۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در بزرگمهر
*آپارتمان ۱۵۳متر۳خواب تکواحدی صفر شیک خ مبارزان*
**آپارتمان ۱۴۱متر ۳خواب تکواحدی صفر شیک خ لاهور**
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در بزرگمهر
**آپارتمان ۱۴۱متر ۳خواب تکواحدی صفر شیک خ لاهور**
**آپارتمان ۱۶۰متر ۳خواب تک واحدی فوق شیک خ لاهور**
۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در بزرگمهر
**آپارتمان ۱۶۰متر ۳خواب تک واحدی فوق شیک خ لاهور**
*آپارتمان ۱۹۵متر ۳خواب تکواحدی صفر شیک خ لاهور*
۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در بزرگمهر
*آپارتمان ۱۹۵متر ۳خواب تکواحدی صفر شیک خ لاهور*
*آپارتمان ۱۸۰متر ۳خواب تکواحدی صفر شیک خ لاهور *
۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در بزرگمهر
*آپارتمان ۱۸۰متر ۳خواب تکواحدی صفر شیک خ لاهور *
مجموعه آپارتمان 5 طبقه * یکجا صفر * بزرگمهر
۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش در بزرگمهر
مجموعه آپارتمان   5 طبقه  * یکجا صفر  * بزرگمهر
**آپارتمان۱۶۰متر۳خواب صفر ۳نبش فوق شیک خ لاهور**
۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در بزرگمهر
**آپارتمان۱۷۵متر۳خواب صفر فوق شیک دوکله خ لاهور**
۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در بزرگمهر
**آپارتمان۱۷۵متر۳خواب صفر فوق شیک دوکله خ لاهور**
فروش آپارتمان ۲ خوابه کف سرامیک ۳ بر نور
۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش در بزرگمهر
**آپارتمان۱۷۵متر۳خواب صفر فوق شیک خ لاهور**
۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در بزرگمهر
**آپارتمان۱۷۵متر۳خواب صفر فوق شیک خ لاهور**
**۱۸۵متر۳خواب صفر فوق شیک خوش نقشه خ لاهور**
۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در بزرگمهر
**۱۸۵متر۳خواب صفر فوق شیک خوش نقشه خ لاهور**
**۲۲۰متر۳خواب ۳نبش ۳مستر صفر فوق شیک خ لاهور**
۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در بزرگمهر
**۲۲۰متر۳خواب ۳نبش ۳مستر صفر فوق شیک خ لاهور**
۹۰ متر یک خواب با حیاط اختصاصی
۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در بزرگمهر
۹۰ متر یک خواب با حیاط اختصاصی
195 متر 3خواب
۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در بزرگمهر
آپارتمان 180 متر
۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در بزرگمهر
آپارتمان ۱۰۴ متری لاهور صفر
۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در بزرگمهر
آپارتمان ۱۰۴ متری لاهور صفر
آپارتمان ۱۴۱ متری رشحه
۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در بزرگمهر
آپارتمان ۱۴۱ متری رشحه
بعدی