خرید و فروش آپارتمان، پنت هاوس، برج در شهرضا اصفهان

تک ایستا ۷۸ متری دو خواب
۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در شهرضا
تک ایستا ۷۸ متری دو خواب
آپارتمان
توافقی
۴ ساعت پیش در شهرضا
آپارتمان
آپارتمان 110متری شهید یزدانی
توافقی
آژانس املاک در شهرضا
آپارتمان ۱۷۲ متر و دو خوابه سروستان
۱,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در شهرضا
آپارتمان ۱۷۲ متر و دو خوابه سروستان
آپارتمان 105متر مفید خیابان شهید بهشتی
توافقی
۹ ساعت پیش در شهرضا
آپارتمان 105متر مفید خیابان شهید بهشتی
آپارتمان مسکن مهر لب بلواراستادپریش
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در شهرضا
آپارتمان مسکن مهر لب بلواراستادپریش
مغازه تجاری ۲۰متری بوستان قدسیان
توافقی
۱۸ ساعت پیش در شهرضا
آپارتمان ۹۹ ساله دهاقان
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در شهرضا
آپارتمان 110متری نوساز شهید یزدانی
توافقی
آژانس املاک در شهرضا
آپارتمان دوخوابه
۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در شهرضا
آپارتمان دوخوابه
امتیاز آپارتمان ارتش(گلستان)
۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در شهرضا
آپارتمان نوسازشیک دوخوابه
۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در شهرضا
آپارتمان نوسازشیک دوخوابه
آپارتمان تمیز و مرتب، ۹۰ متری آزادگان
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در شهرضا
آپارتمان تمیز و مرتب، ۹۰ متری آزادگان
آپارتمان دوخوابه 80متر فروشی
۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در شهرضا
امتیار آپارتمان گلستان ارتش
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در شهرضا
آپارتمان تکیستا بلوک اول
توافقی
پریروز در شهرضا
آپارتمان تکیستا بلوک اول
آپارتمان دو طبقه مجزا نوساز
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در شهرضا
اپارتمان فول
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در شهرضا
اپارتمان فول
آپارتمان سروستان
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در شهرضا
آپارتمان سروستان
آپارتمان سروستان
۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در شهرضا
آپارتمان سروستان
آپارتمان دوکله مجتمع پردیس سروستان
۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در شهرضا
آپارتمان دوکله مجتمع پردیس سروستان
آپارتمان تفکیکی سروستان
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در شهرضا
آپارتمان سروستان
۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در شهرضا
آپارتمان سروستان
امتیاز اپارتمان گلستان شهرضا
۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در شهرضا
بعدی