خرید و فروش انواع واحد صنعتی و کشاورزی در رهنان اصفهان

فروش انبار در منطقه صنعتی ..رهنان..
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در رهنان
فروش انبار در منطقه صنعتی ..رهنان..
۹۰۰متر باغ نجف آباد
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در رهنان
باغ پلزمانخان۳۹۰۰ mدرختان گردو پیوندی ومیوه
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در رهنان
باغ پلزمانخان۳۹۰۰ mدرختان گردو پیوندی ومیوه
زمین مناسب بانک،پارکینگ،کارواش،انبار و یا غرفه
توافقی
۶ روز پیش در رهنان
کارگاه ١٦٠ متری پلاک دوم کهندژ
توافقی
هفتهٔ پیش در رهنان
کارگاه ١٦٠ متری پلاک دوم کهندژ
زمین کارگاهی خ امام رضا خ شهدا غربی
۴۱۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در رهنان
زمین تجاری سند شش دانگ
۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در رهنان
زمین کشاورزی تجاری بر خیابان ۳۲ متری درختان ۳ ساله
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در رهنان
زمین کشاورزی تجاری بر خیابان ۳۲ متری درختان ۳ ساله
زمین تجاری مناسب بانک،نمایشگاه قابل تبدیل به تجاری
توافقی
۳ هفته پیش در رهنان
زمین کشاورزی مناسب جهت احداث باغ. آینده دار
۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در رهنان
زمین کشاورزی  مناسب جهت احداث باغ. آینده دار
کارگاه ۲۰۰ خیابان امام رضا
توافقی
۳ هفته پیش در رهنان
زمین کارگاهی
توافقی
۳ هفته پیش در رهنان
زمین کارگاهی
زمین کشاوزی باغ درخت میوه
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در رهنان
زمین کشاوزی باغ درخت میوه
گاراژ دوکله بر خیابان
توافقی
۴ هفته پیش در رهنان
بعدی