خرید و فروش دفترکار و انواع واحد اداری در ملک‌شهر اصفهان

سه واحد تجاری اداری
توافقی
نیم ساعت پیش در ملک‌شهر
دفتر کار ۱۰۰ متری
توافقی
۱۴ ساعت پیش در ملک‌شهر
دفتر کار ۱۰۰ متری
۶۰متر .مطهری
۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در ملک‌شهر
۳۷ متر مغازه
۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در ملک‌شهر
یک باب مغازه متراژ 35متر،زیرهمکف(زیرزمین)
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در ملک‌شهر
۴۸متر بر اتوبان امام خمینی
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در ملک‌شهر
دفترکار ۵۵متری رباط سوم
توافقی
آژانس املاک در ملک‌شهر
اپارتمان ۶۰متری اداری
۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در ملک‌شهر
اپارتمان ۶۰متری اداری
فروش دفترکار رباط سوم
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در ملک‌شهر
۵۳ متر دفتر کار میدان علیخانی
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در ملک‌شهر
۵۳ متر دفتر کار میدان علیخانی
47 متر دفتر کار یا مطب تجاری سند تک برگ
توافقی
هفتهٔ پیش در ملک‌شهر
واگذاری امتیاز دفتر پیشخوان
توافقی
هفتهٔ پیش در ملک‌شهر
یک باب دفتر تجاری ملک شهر ۱۲ متر
۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در ملک‌شهر
یک باب دفتر تجاری ملک شهر ۱۲ متر
دفتر کار ۵۰ متری فروش و یا معاوضه با آپارتمان
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در ملک‌شهر
دفتر کار ۵۰ متری فروش و یا معاوضه با آپارتمان
۶۸متر دفتر شاپور
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در ملک‌شهر
دفتر کار وسط مطهری با اسانسور
۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در ملک‌شهر
دفتر کار معاوضه
توافقی
۲ هفته پیش در ملک‌شهر
فروش دفتر کار و مطب۵۸ متر مطهری
توافقی
آژانس املاک در ملک‌شهر
واحد اداری
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در ملک‌شهر
واحد اداری
دفتر و مطب دو اتاق سرویس سند اداری
۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در ملک‌شهر
دفتر و مطب دو اتاق سرویس سند اداری
فروش دفتر کار ۴۷ متر بر خیابان رباط سوم
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در ملک‌شهر
فروش دفتر کار ۴۷ متر بر خیابان رباط سوم
فروش دفتر کار و مطب
توافقی
آژانس املاک در ملک‌شهر
زیرزمین تجاری
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در ملک‌شهر
بعدی