خرید و فروش خانه کلنگی و زمین در راران اصفهان

فروش زمین ارتفاع دار در مجموعه گل نرگس
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در راران
232متر زمین با سند(پلاک ثبتی)
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش در راران
شهرک سلامت راران زمین ۱۵۰متر ذخیره‌مسکونی کنارساخت
۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در راران
زمین باغی دوبر
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در راران
فروش خانه کلنگی متراژ ۱۲۱ با سند ۶ دانگ
۱,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در راران
زمین کاربری‌ذخیره‌مسکونی متراژ ۱۳۰ متر شهرک سلامت
۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در راران
زمین 1400متر مربع صحرای کروه
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در راران
زمین 1400متر مربع صحرای کروه
200متر از دوطرف نور/درب به ساخت
توافقی
هفتهٔ پیش در راران
200متر از دوطرف نور/درب به ساخت
فروش یا معاوضه زمین مسکونی
توافقی
هفتهٔ پیش در راران
زمین ۱۵۷ متر
۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در راران
زمین ذخیره مسکونی ۱۷۰‌مترچسبیده به ساخت،شهرک سلامت
۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در راران
زمین سنددار
توافقی
هفتهٔ پیش در راران
فروش زمین باغی ۵۰۰ محدوده شهرک سلامت
۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در راران
فروش زمین باغی ۵۰۰ محدوده شهرک سلامت
470 متر زمین/جنوبی/دوکله/سند۶دانگ
۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در راران
زمین ۳ نبش ذخیره مسکونی ۱۱۶ متر شهرک سلامت
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در راران
زمین کشاورزی باغی نزدیک شهرک سلامت و شهرک گل نرگس
۲۶,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در راران
زمین کشاورزی باغی نزدیک شهرک سلامت و شهرک گل نرگس
زمین چاردیواری
توافقی
۲ هفته پیش در راران
زمین کشاورزی باغی750متر
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در راران
زمین کشاورزی باغی750متر
دارای پروانه ۲طبقه ،امتیازوام هادی وغیره
۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در راران
دارای پروانه ۲طبقه ،امتیازوام هادی  وغیره
۴ طبقه ۲۰۵ متر درب حیاط آماده ساخت
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در راران
فروش ۲۰۰۰هزار متر مربع در شهرستان داران
توافقی
۲ هفته پیش در راران
زمین کشاورزی
توافقی
۲ هفته پیش در راران
یک جریب زمین کشاورزی
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در راران
زمین دو نبش شهرک سلامت واله اصفانی(اذرانی)بر خ۱۶ م
توافقی
۳ هفته پیش در راران
بعدی