خرید و فروش خانه کلنگی و زمین در زهران اصفهان

185متر زمین ، میرزاطاهر شرقی
۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش در زهران
185متر زمین ، میرزاطاهر شرقی
فروش زمین میرزاطاهر
۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در زهران
۱۷۰ متر گلنگی قابل سکونت
۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در زهران
۱۷۰ متر گلنگی قابل سکونت
زمین 294 متری در خیابان میرزاطاهر (پلاک سه نبش)
۶,۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در زهران
زمین 294 متری در خیابان میرزاطاهر (پلاک سه نبش)
زمین پروانه دار 262 متری در خیابان میرزاطاهر
۱۳,۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در زهران
زمین پروانه دار 262 متری در خیابان میرزاطاهر
کلنگی245متر آتشگاه پلاک دوم نزدیک صارمیه ۵سقف
۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در زهران
زمین 150 متری خوش جا در خیابان مظاهری
۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در زهران
زمین 150 متری خوش جا در خیابان مظاهری
خانه کلنگی
۲۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در زهران
زمین 262 متری پروانه دار در خیابان میرزاطاهر
۱۳,۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در زهران
زمین 262 متری پروانه دار در خیابان میرزاطاهر
زمین 415 متری قابل معاوضه در خیابان میرزاطاهر
۱۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در زهران
زمین 415 متری قابل معاوضه در خیابان میرزاطاهر
میرزا طاهر زمین مسکونی ۲۶۵ متر
۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در زهران
زمین ارتفاع دار 360 متری در خیابان مظاهری
۷,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در زهران
زمین ارتفاع دار 360 متری در خیابان مظاهری
زمین ارتفاع دار 150 متری در خیابان مظاهری
۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در زهران
زمین ارتفاع دار 150 متری در خیابان مظاهری
بعدی