محل آتشگاه

خرید و فروش ویلا، خانه ویلایی و باغ ویلا در آتشگاه اصفهان

فروش باغ
۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوریدر آتشگاه
باغ ۱۰۰۰متری قلعه سفید
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در آتشگاه
باغ ۱۰۰۰متری قلعه سفید
خانه ویلایی نیمه ساز ولاشان درچه
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در آتشگاه
باغ و ویلا
توافقی
۳ ساعت پیش در آتشگاه
باغ و ویلا
ویلا باغ ۱۲۰۰ متر کهریزسنگ اصغر اباد
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در آتشگاه
خوش آب و هوا ساکت و دنج
۴,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوریدر آتشگاه
خوش آب و هوا ساکت و دنج
باغ ویلا زازران قلعه سفید قهدریجان گل مینا
توافقی
۴ ساعت پیش در آتشگاه
باغ ویلا زازران قلعه سفید قهدریجان گل مینا
خانه ویلایی دو طبقه
توافقی
۴ ساعت پیش در آتشگاه
خانه.درچه ولاشان ۱۵۰متر.دوخوابه
۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در آتشگاه
باغ ویلا قلعه سفید
توافقی
۶ ساعت پیش در آتشگاه
باغ ویلا  قلعه سفید
باغ 2000 متری قلعه سفید
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در آتشگاه
باغ 2000 متری قلعه سفید
باغ ویلای 500 متری قلعه سفید
۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در آتشگاه
باغ ویلای 500 متری قلعه سفید
ویلا باغ کهریزسنگ خیابان گل مینا سند تک برگ
۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در آتشگاه
ویلا باغ کهریزسنگ خیابان گل مینا سند تک برگ
خیابان بهشت پشت پارک ومعاونت شهرداری منطقه 9
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در آتشگاه
خانه 65متری در خیابان نبوی منش
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش در آتشگاه
خانه 65متری در خیابان نبوی منش
فروش منزل مسکونی ۲طبقه با تمامی امکانات
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش در آتشگاه
منزل ویلایی دو طبقه ۲۹۹ متر
۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش در آتشگاه
منزل ویلایی دو طبقه ۲۹۹ متر
ساختمان سه طبقه شیک امکانات کامل بصورت جداگانه
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش در آتشگاه
خانه ویلایی و تجاری پلاک دوم اتشگاه سه نبش
۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوریدر آتشگاه
فروش منزل دوطبقه..۱۴۰متر.قائیمه* جهت خرید
۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش در آتشگاه
اسکلت یک طبقه مجوزدار درچه اخرخیابان امام رضا
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش در آتشگاه
باغ ویلا .۸۵۰ متری
۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش در آتشگاه
باغ ویلا .۸۵۰ متری
باغ 250 متری بر جاده اصلی دو نبش
۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش در آتشگاه
باغ 250 متری بر جاده اصلی دو نبش
خانه دو طبقه 140متر زمین حدود 220متر ساخت
۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش در آتشگاه
بعدی