اتصال برقرار شد

خرید و فروش و قیمت خودرو فونیکس در اصفهان

تیگو ۷ پرو مدل ۱۴۰۱

۴۷,۰۰۰ کیلومتر
۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر ابر
تیگو ۷ پرو مدل ۱۴۰۱

فونیکس تیگو 8 پرو، مدل ۱۴۰۱

۲,۵۰۰ کیلومتر
۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش در مشتاق

نمایندگی سلامتیان// فونیکس اریزو6 پرو// شرایطی

۰ کیلومتر
۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نمایشگاه در خانه اصفهان
نمایندگی سلامتیان// فونیکس اریزو6 پرو// شرایطی

فونیکس اریزو6 پرو فول

۰ کیلومتر
۱,۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نمایشگاه در احمدآباد
فونیکس اریزو6 پرو فول

فروش محدود Arrizo 6 pro به صورت نقد و اقساط

۰ کیلومتر
۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهنمایشگاه در گز
فروش محدود Arrizo 6 pro به صورت نقد و اقساط

نمایندگی سلامتیانTiggo8promax IEشرایطی تیگو۸پرو

۰ کیلومتر
۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نمایشگاه در خانه اصفهان
نمایندگی سلامتیانTiggo8promax IEشرایطی تیگو۸پرو

تیگو۸پروصفر

۰ کیلومتر
۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهنمایشگاه در رهنان
تیگو۸پروصفر
امکان خرید قسطی

نمایندگی سلامتیانTiggo8promax IEشرایطی تیگو۸پرو

۰ کیلومتر
۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نمایشگاه در خانه اصفهان
نمایندگی سلامتیانTiggo8promax IEشرایطی تیگو۸پرو

نمایندگی سلامتیان فونیکس FX شرایطی

۰ کیلومتر
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نمایشگاه در خانه اصفهان
نمایندگی سلامتیان فونیکس FX شرایطی

فونیکس ۴۰۲

۷,۰۰۰ کیلومتر
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهنمایشگاه در حسین‌آباد
فونیکس ۴۰۲

*سلامتیان پیشروخودرو*FX PREMIUM /نقد و اقساط

۰ کیلومتر
۱,۷۳۰,۴۰۰,۰۰۰ تومان
نمایشگاه در خانه اصفهان
*سلامتیان پیشروخودرو*FX PREMIUM /نقد و اقساط
امکان خرید قسطی

نمایندگی سلامتیان فونیکس FX شرایطی

۰ کیلومتر
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهنمایشگاه در خانه اصفهان
نمایندگی سلامتیان فونیکس FX شرایطی

نمایندگی سلامتیان فونیکس FX شرایطی

۰ کیلومتر
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نمایشگاه در خانه اصفهان
نمایندگی سلامتیان فونیکس FX شرایطی

فونیکس fx پرمیوم

۵۰۰ کیلومتر
۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
نردبان شدهدر دانشگاه صنعتی اصفهان
فونیکس fx پرمیوم

نمایندگی سلامتیانTiggo8promax IEشرایطی تیگو۸پرو

۰ کیلومتر
۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نمایشگاه در خانه اصفهان
نمایندگی سلامتیانTiggo8promax IEشرایطی تیگو۸پرو

فونیکس تیگو 8 پرو، مدل ۱۴۰۲

۰ کیلومتر
۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش در آزادگان
فونیکس تیگو 8 پرو، مدل ۱۴۰۲

نمایندگی سلامتیان فونیکس FX شرایطی

۰ کیلومتر
۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نمایشگاه در خانه اصفهان
نمایندگی سلامتیان فونیکس FX شرایطی

فونیکس اکسلنت FX

۶,۰۰۰ کیلومتر
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهنمایشگاه در لمجیر
فونیکس اکسلنت FX
امکان خرید قسطی

فونیکس تیگو 7 پرو، مدل ۱۴۰۱

۱۵,۰۰۰ کیلومتر
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش در شهرضا
فونیکس تیگو 7 پرو، مدل ۱۴۰۱

نمایندگی سلامتیان// فونیکس اریزو6 پرو// شرایطی

۰ کیلومتر
۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهنمایشگاه در خانه اصفهان
نمایندگی سلامتیان// فونیکس اریزو6 پرو// شرایطی

آریزو ۶ پرو مشکی در حد صفر

۶,۰۰۰ کیلومتر
۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در جلفا
آریزو ۶ پرو مشکی در حد صفر

فونیکس fxپریمیوم/نقد/اقساط

۰ کیلومتر
۱,۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهنمایشگاه در خانه اصفهان
فونیکس fxپریمیوم/نقد/اقساط
امکان خرید قسطی

سلامتیان پیشروخودرو/تیگو8پروهیبریدe/

۰ کیلومتر
۲,۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهنمایشگاه در خانه اصفهان
سلامتیان پیشروخودرو/تیگو8پروهیبریدe/

سلامتیان پیشروخودرو/تیگو8پرومکسie

۰ کیلومتر
۲,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهنمایشگاه در خانه اصفهان
سلامتیان پیشروخودرو/تیگو8پرومکسie
بعدی