اتصال برقرار شد

حیوانات مزرعه در اصفهان روی دیوار

گاو تلیسه آبستن درشت

۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در مبارکه
گاو تلیسه آبستن درشت

شیشک‌قوچی‌ترکی‌‌اصل‌

۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در مبارکه

مرغ و خروس گلین

۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در مبارکه

۳عدد نیمچه خروس گلین

۲۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش در مبارکه
۳عدد نیمچه خروس گلین

تخم مرغ بومی

۴,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش در مبارکه
تخم مرغ بومی

خروس چهل تا زیر مرغی لری اصییل

۳۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش در مبارکه
خروس چهل تا زیر مرغی لری اصییل

خروس سفید

۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش در مبارکه
خروس سفید

گوساله ماده شیری و شیر بر صنعتی

۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش در مبارکه
گوساله ماده شیری و شیر بر صنعتی

جوجه بومی ولری گلین

۱۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در مبارکه
جوجه بومی ولری گلین

دو عدد خروس سالم

۲۵۰,۰۰۰ تومان
دیروز در مبارکه
دو عدد خروس سالم

مرغ کرچ گلین

۴۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در مبارکه
مرغ کرچ گلین

خروس گلین

۲۵۰,۰۰۰ تومان
پریروز در مبارکه
خروس گلین

بره‌شیری‌پرواری‌حدود‌۶۰کیلو

۱۸۰,۰۰۰ تومان
پریروز در مبارکه

تخم نطفه دار گلین لری

۲۰,۰۰۰ تومان
پریروز در مبارکه
تخم نطفه دار گلین لری

میش‌قصر‌چاق‌جوان‌

۱۲۰,۰۰۰ تومان
پریروز در مبارکه

یک جفت اردک

۵۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در مبارکه
یک جفت اردک

بره شیری سفید صادراتی.میش.بز

۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در مبارکه
بره شیری سفید  صادراتی.میش.بز

خروس و مرغ برهما درشت جسته

۱۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در مبارکه
خروس و مرغ برهما درشت جسته

میش رومانف

۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در مبارکه
میش رومانف

اردک

۲۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در مبارکه
اردک

کندوزنبورعسل همراه با زنبورکندوهافول نژادکارنیکا

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در مبارکه

تخم مرغ گلین

۱۲,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در مبارکه
تخم مرغ گلین

قو غاز

۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در مبارکه
قو غاز

یک جفت غاز

۷۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در مبارکه
یک جفت غاز
بعدی

حیوانات مزرعه در اصفهان روی دیوار