رهن و اجاره املاک اداری، تجاری در ارغوانیه اصفهان

زیر زمین تجاری بر خیابان ارغوان ۹
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۱۶ ساعت پیش در ارغوانیه
مغازه ۱۲۵متری دونش ارغوان ۹
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۱۶ ساعت پیش در ارغوانیه
کارگاه شهرک نیک اندیش بلوک ۹
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در ارغوانیه
کارگاه شهرک نیک اندیش بلوک ۹
کارگاه لبنیات قابل تولیدپنیر و ماست وشیر
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در ارغوانیه
کارگاه‌۵۰‌متری‌در‌ارغوانیه‌
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در ارغوانیه
چهار دیواری باغی صحرا انقلاب
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در ارغوانیه
چهار دیواری باغی صحرا انقلاب
اجاره کارگاه شهرک صنعتی نیک اندیش
ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در ارغوانیه
اجاره کارگاه شهرک صنعتی نیک اندیش
اجاره سوله شهرک صنعتی جی
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
هفتهٔ پیش در ارغوانیه
اجاره سوله شهرک صنعتی جی
واگذاری مغازه لوازم یدکی خودرو با تمام امکانات
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در ارغوانیه
اجاره کارگاه تمام سوله
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در ارغوانیه
اجاره چهاردیواری مناسب انبار وکارگاه در ارغوانیه
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
هفتهٔ پیش در ارغوانیه
اجاره چهاردیواری مناسب انبار وکارگاه در ارغوانیه
سوله انبار
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در ارغوانیه
سوله انبار
گاوداری صنعتی
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۲ هفته پیش در ارغوانیه
گاوداری صنعتی
52متر دودهنه
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در ارغوانیه
52متر دودهنه
انبار
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در ارغوانیه
کارگاه و انبار
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در ارغوانیه
کارگاه و انبار
اجاره اداری ۲۴۰متر بر خیابان
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در ارغوانیه
اجاره اداری ۲۴۰متر بر خیابان
۴۰ متر مغازه فست فود
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۳ هفته پیش در ارغوانیه
۴۰ متر مغازه فست فود
واگذاری مغازه لباس فروشی بچگانه .به علت تغیر شغل
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در ارغوانیه
بعدی