رهن و اجاره املاک اداری، تجاری در رسالت اصفهان

کارگاه و انبار اجاره ای
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۲۰ ساعت پیش در رسالت
بوفه ، تریا ، باشگاه بدنسازی
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در رسالت
مغازه دفتر یا مطب
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در رسالت
اجاره سوله۴۰۰متری خیابان امام خمینی خیابان بسیج
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۳ روز پیش در رسالت
اجاره یک زیر زمین کارگاهی برای مصرف انبار
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در رسالت
سوله بهداشتی در بسیج
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در رسالت
سوله بهداشتی در بسیج
اجاره سوله ۳۷۰ متری خیابان بسیج
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۵ روز پیش در رسالت
اجاره سوله ۳۷۰ متری خیابان بسیج
٢٥متر مغازه فول امکانات رسالت
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در رسالت
٢٥متر مغازه فول امکانات رسالت
کارگاه اجاره امام خمینی خیابان بسیج
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در رسالت
کارگاه اجاره امام خمینی خیابان بسیج
۱۲۰متر ملک‌اجاره ای با اتاق
ودیعه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در رسالت
۱۲۰متر ملک‌اجاره ای با اتاق
سوله 170متری در بسیج
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در رسالت
کارگاه تجاری ۱۰۰ متری
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در رسالت
اجارهدو دهنه مغازه بر خیابان امام خمینی
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در رسالت
سوله و انبار بهداشتی جهت دارو ومواد غذایی
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در رسالت
سوله و انبار بهداشتی جهت دارو ومواد غذایی
مغازه 30 متر هست
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در رسالت
مغازه 30 متر هست
تجاری بر امام خمینی بعد از خلیفه سلطانی
ودیعه: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲ هفته پیش در رسالت
اجاره چهاردیواری بسیج
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در رسالت
سوله ۳۸۰متری در بسیج
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در رسالت
اجاره سوله فول بهداشتی
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در رسالت
اجاره سوله فول بهداشتی
سوله بهداشتی ۳۲۰متری خ بسیج
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۳ هفته پیش در رسالت
کارگاه 200 متری خ بسیج
ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در رسالت
سوله ۳۰۰متری در بسیج
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در رسالت
سوله ۳۰۰متری در بسیج
چهار دیواری برای انبار
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در رسالت
بعدی