رهن و اجاره انواع واحد صنعتی و کشاورزی در بیست و چهار متری اصفهان

کارگاه وانبارلوکیشن
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در بیست و چهار متری
* ۱۲۰ متر کارگاه ، امکانات کامل/ خ شیخ طوسی *
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در بیست و چهار متری
* ۸۵ متر کارگاه ، بهداشتی امکانات کامل/خ عطار *
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در بیست و چهار متری
* ۱۲۵ متر کارگاه + دفترکار / خ پروین خ شیخ طوسی *
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در بیست و چهار متری
«فقط جهت انبار»اجاره سوله در محدوده قهجاورستان
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در بیست و چهار متری
«فقط جهت انبار»اجاره سوله در محدوده قهجاورستان
سوله بهداشتی 350 متر پارک لاله
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در بیست و چهار متری
۱۵۰مترکارگاه‌ واقع در خیابان شهید اول
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در بیست و چهار متری
چهاردیواری انبار
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در بیست و چهار متری
چهاردیواری انبار
۱۵۰مترکارگاه امکانات کامل خ پروین خ ۲۴دوم
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در بیست و چهار متری
۱۵۰ متر کارگاه خ بیست و چهار متری دوم
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در بیست و چهار متری
۱۵۶متر کارگاه خ زرین کوب
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در بیست و چهار متری
اجاره طرح ماهی 50 تنی
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در بیست و چهار متری
اجاره طرح ماهی 50 تنی
بعدی