رهن و اجاره انواع واحد صنعتی و کشاورزی در ارغوانیه اصفهان

کارگاه شهرک نیک اندیش بلوک ۹
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در ارغوانیه
کارگاه شهرک نیک اندیش بلوک ۹
کارگاه لبنیات قابل تولیدپنیر و ماست وشیر
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در ارغوانیه
چهار دیواری باغی صحرا انقلاب
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در ارغوانیه
چهار دیواری باغی صحرا انقلاب
اجاره کارگاه تمام سوله
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در ارغوانیه
اجاره چهاردیواری مناسب انبار وکارگاه در ارغوانیه
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۲ هفته پیش در ارغوانیه
اجاره چهاردیواری مناسب انبار وکارگاه در ارغوانیه
سوله انبار
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در ارغوانیه
سوله انبار
گاوداری صنعتی
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۲ هفته پیش در ارغوانیه
گاوداری صنعتی
انبار
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در ارغوانیه
کارگاه و انبار
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در ارغوانیه
کارگاه و انبار
بعدی