رهن و اجاره دفترکار و انواع واحد اداری در دشتستان اصفهان

۲۰۰ متر ویلایی برخیابان اجاره قابل تبدیل
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در دشتستان
زیرزمین تجاری اداری پروین 40 متر
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در دشتستان
زیرزمین تجاری اداری   پروین    40 متر
بر پروین منزل 2 طبقه 12 اتاق
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در دشتستان
بر پروین   منزل 2 طبقه    12 اتاق
اجاره فضا برای انبار و ....
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در دشتستان
ویلایی قابل سکونت بر خیابان آل خجند
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در دشتستان
ویلایی قابل سکونت بر خیابان آل خجند
اجاره یک اتاق ۱۰ متری از سالن آرایشگاه
ودیعه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۹۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در دشتستان
دفتر کار ۴۴متر خیابان پروین هفت تیر
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در دشتستان
اجاره ی دفترکار بر خ پروین
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در دشتستان
اجاره اتاق ۱۰ متری در سالن زیبایی بر دشتستان
ودیعه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در دشتستان
۲۰۰ متر سالن. پروین. اول دشتستان
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در دشتستان
۲۰۰ متر سالن. پروین. اول دشتستان
اجاره لاین ارایشگری
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۳ هفته پیش در دشتستان
اجاره لاین ارایشگری
فیزیوتراپی با دکور و تجهیزات در بیمارستان
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در دشتستان
اجاره فیزیوتراپی در بیمارستان
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
۷ هفته پیش در دشتستان
اجاره فیزیوتراپی در بیمارستان
بعدی