رهن و اجاره دفترکار و انواع واحد اداری در جابر انصاری اصفهان

واحد اداری خ پنج اذر
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در جابر انصاری
واحد اداری خ پنج اذر
آپارتمان موقعیت اداری کاربری مسکونی دوخوابه
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در جابر انصاری
آپارتمان موقعیت اداری کاربری مسکونی دوخوابه
اجاره دفتر کار ۸۵ متری خوش جا رباط
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در جابر انصاری
دفتر کار ۴۵ متری
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در جابر انصاری
اجاره تخت درمطب پزشک
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
هفتهٔ پیش در جابر انصاری
دفترکار/70متر/براصلی خیابان
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در جابر انصاری
اجاره دفتر کار ۱۲۵ متری رباط خوش جا
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در جابر انصاری
آپارتمان با موقعیت اداری
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در جابر انصاری
آپارتمان با موقعیت اداری
دفتر کار ۵۰متری پنج اذر
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در جابر انصاری
دفتر کار ۵۰متری پنج اذر
آپارتمان با موقعیت اداری همکف راه مجزا
ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در جابر انصاری
دفتر اداری 65متری
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در جابر انصاری
آپارتمان ۶۵متری برخیابان رباط اول.
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در جابر انصاری
بعدی