رهن و اجاره دفترکار و انواع واحد اداری در خرم اصفهان

یک اتاق از دفتر کار در لوکیشن میدان جمهوری
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش در خرم
دفتر کار ۵۰متری اجاره
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در خرم
مغازه240متردروازه تهران برای کلیه مشاغل
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در خرم
۵۰متر دفترکار اتوبان خرم
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در خرم
۵۰متر دفترکار اتوبان خرم
۵۰متر دفترکار کنارگذر اتوبان خرازی
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در خرم
۵۰متر دفترکار کنارگذر اتوبان خرازی
دفتر کار مشترک بورس فارکس کریپتو
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در خرم
دفتر کار ۱۲۰متری اجاره ای
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در خرم
دفتر کار ۱۲۰متری اجاره ای
دفتر کار ۶۰ متر
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در خرم
مغازه ۴۲ متری همکف
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در خرم
دفتر کار ۷۰ متری اجاره ای
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در خرم
دفتر کار ۷۰ متری اجاره ای
بعدی