رهن و اجاره دفترکار و انواع واحد اداری در شیخ صدوق اصفهان

*۱۶ متر بر خیابان شیخ مفید با ویوی صفه*
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شیخ صدوق
*۱۶ متر بر خیابان شیخ مفید با ویوی صفه*
۵۰متری اداری
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش در شیخ صدوق
۵۰متری اداری
اپارتمان 95متری اداری فلت صفر
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در شیخ صدوق
اپارتمان 95متری اداری فلت صفر
دفتر کار حقوقی زیبای پزشکی
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در شیخ صدوق
دفتر کار حقوقی زیبای پزشکی
دفترکار۵۰متری خ ارباب
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در شیخ صدوق
اجاره اتاق برای مشاغل بانوان بجز رنگ
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در شیخ صدوق
اجاره اتاق در سالن زیبایی بانوان
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در شیخ صدوق
اجاره اتاق در سالن زیبایی بانوان
یک اتاق ۱۲ متری از یک واحد اداری
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در شیخ صدوق
یک اتاق به صورت اشتراکی با وسایل ۲ روز در هفته
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در شیخ صدوق
466 متر مجموعه اداری تجاری نیکبخت
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شیخ صدوق
اتاق مبله جهت دفتر کار وکالت.در نیکبخت.
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در شیخ صدوق
اتاق مبله جهت دفتر کار وکالت.در نیکبخت.
دفترکار ۹۰متری خ شیخ صدوق
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در شیخ صدوق
ااجراه ی دفنر کار ۵۰ متری خ میر
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
پریروز در شیخ صدوق
آپارتمان با موقعیت اداری اجاره ای
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در شیخ صدوق
دفترکار نیکبخت
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شیخ صدوق
دفترکار نیکبخت
آپارتمان اداری نیکبخت جنب دادگستری
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: مجانی
۳ روز پیش در شیخ صدوق
آپارتمان دو خوابه اداری نیکبخت
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شیخ صدوق
۳۵۰ متر اداری بازسازی شده
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در شیخ صدوق
۳۵۰ متر اداری بازسازی شده
سنداداری/۵۰ متری/خ میر
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شیخ صدوق
سنداداری/۵۰ متری/خ میر
اجاره سالن مجزا ملک جهت مزون یا باشگاه فقط بانوان
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در شیخ صدوق
اجاره سالن مجزا ملک جهت مزون یا باشگاه فقط بانوان
دفترکار۷۰متری خ ارباب
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در شیخ صدوق
آپارتمان اداری 80متر فلت
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شیخ صدوق
دفتر کار 90متری فلت
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شیخ صدوق
اجاره اتاق در یک مزون لباس
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در شیخ صدوق
اجاره اتاق در یک مزون لباس
بعدی