رهن و اجاره مغازه، سوپرمارکت، رستوران، کافه و ... در بهار آزادی اصفهان

اجاره مغازه یا دفتر کار ۲۶ متری نزدیک دروازه شیراز
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در بهار آزادی
اجاره مغازه یا دفتر کار ۲۶ متری نزدیک دروازه شیراز
واگذاری کافه دوطبقه دنج
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در بهار آزادی
واگذاری کافه دوطبقه دنج
اجاره مغازه چهارباغ بالا در پاساژ پنجره به خیابان
ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در بهار آزادی
اجاره مغازه چهارباغ بالا در پاساژ پنجره به خیابان
مغازه ۲۵ متری بر چهارباغ بالا
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در بهار آزادی
مغازه ۲۵ متری بر چهارباغ بالا
مغازه ۲۵۰ متر همکف با ۲۰۰ متر زیر زمین
ودیعه: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در بهار آزادی
مغازه ۲۵۰ متر همکف با ۲۰۰ متر زیر زمین
مغازه همکف مجتمع پارک چهارباغ بالا
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در بهار آزادی
مغازه 27متری چهارباغ بالا
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در بهار آزادی
مغازه ۲۷۰ متری بر چهارباغ بالا
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در بهار آزادی
مغازه ۲۷۰ متری بر چهارباغ بالا
اجاره مغازه ۱۰۰ متری چهارباغ بالا
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در بهار آزادی
اجاره مغازه ۱۰۰ متری چهارباغ بالا
٢٥ متر مغازه دروازه شیراز
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در بهار آزادی
٢٥ متر مغازه دروازه شیراز
واگذاری کافه در حال کار - حکیم نظامی دقیقی جلفا
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در بهار آزادی
واگذاری کافه در حال کار - حکیم نظامی دقیقی جلفا
اجاره مغازه25متری/چهارباغ بالا
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در بهار آزادی
اجاره مغازه25متری/چهارباغ بالا
اجازه مغازه ۵۰متری در دروازه شیراز
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در بهار آزادی
240 متر زیرزمین تجاری بر چهارباغ بالا
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در بهار آزادی
240 متر زیرزمین تجاری بر چهارباغ بالا
300 متر مغازه برچهارباغ بالا
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در بهار آزادی
300 متر مغازه برچهارباغ بالا
100 متر تجاری توحید
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در بهار آزادی
60 متر تجاری بر چهارباغ بالا
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در بهار آزادی
اجاره مغازه ۲۲ متری شیخ صدوق
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در بهار آزادی
اجاره مغازه ۲۲ متری شیخ صدوق
بعدی