رهن و اجاره مغازه، سوپرمارکت، رستوران، کافه و ... در بهارستان اصفهان

اجاره مغازه
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش در بهارستان
اجاره مغازه
مغازه
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش در بهارستان
مغازه
واگذاری مغازه فست فود در حال کار
ودیعه: ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۱۲ ساعت پیش در بهارستان
واگذاری مغازه فست فود در حال کار
مغازه نوساز بر خیابان اصلی
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
آژانس املاک در بهارستان
مغازه نوساز بر خیابان اصلی
مغازه
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در بهارستان
رهن و اجاره یک باب مغازه ۲۷ متری
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در بهارستان
رهن و اجاره یک باب مغازه ۲۷ متری
واگذاری قلیان فروشی باادوات و تمامی اجناس
ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در بهارستان
مغازه اجاره ای تجاری ۲۱۰ متری
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
مشاور املاک در بهارستان
مغازه ۳۰ متری بر فروردین
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در بهارستان
رهن اجاره مغازه برالفت شرقی
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در بهارستان
اجاره مغازه ۹۰ متری قلعه شور
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در بهارستان
اجاره مغازه ۹۰ متری قلعه شور
اصفهان بهارستان واگذاری مغازه آرایشی بهداشتی22متری
ودیعه: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در بهارستان
واگذاری مغازه لوازم خانگی
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
پریروز در بهارستان
فاز۱.مغازه۲۰متر.طبقه اول.بر خیابان اصلی
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در بهارستان
زیر زمین تجاری دو نبش شلوغترین جای اردیبهشت
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در بهارستان
زیر زمین تجاری دو نبش شلوغترین جای اردیبهشت
مغازه برجاده قلعه شور
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در بهارستان
اجاره مغازه گز فروشی
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در بهارستان
مغازه ۲۸ متری
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در بهارستان
مغازه رهن واجاره فروردین غربی نبش میدان جهاد
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در بهارستان
مغازه رهن واجاره فروردین غربی نبش میدان جهاد
رهن و اجاره مغازه
ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در بهارستان
زیززمین تجاری
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در بهارستان
زیززمین تجاری
یک باب مغازه بر جاده مرغ
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در بهارستان
یک باب مغازه بر جاده مرغ
مغازه (دوبر) با ( ۲ورودی مجزا)در گذر ومرکز محله
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در بهارستان
مغازه (دوبر) با ( ۲ورودی مجزا)در گذر ومرکز محله
مغازه 85متری تجاری
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در بهارستان
بعدی