رهن و اجاره مغازه، سوپرمارکت، رستوران، کافه و ... در اشراق اصفهان

۱۱۰مترزیرزمین پروین خیابان محمدطاهر...
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در اشراق
مغازه ۴۰۰متری برچمران.مولوی
ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش در اشراق
واگذاری فروشگاه لوازم آرایشی
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش در اشراق
واگذاری فروشگاه لوازم آرایشی
تجاری/آل محمد۲۵ متر
ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش در اشراق
تجاری/آل محمد۲۵ متر
مغازه آل محمد دهنه ۵متر
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در اشراق
اجاره مغازه
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در اشراق
مغازه ۳۰ متر ال محمد
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در اشراق
مغازه حدود۴۰ متر
ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در اشراق
اجاره مغازه آل محمد /۶۰متر/جای پارک خودرو
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در اشراق
اجاره مغازه آل محمد /۶۰متر/جای پارک خودرو
تجاری 120متری خیابان آل یاسین
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در اشراق
تجاری 120متری خیابان آل یاسین
مغازه ۲۵متری ابوریحان
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در اشراق
مغازه ۲۳متر
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در اشراق
مغازه ۲۳متر
۴۵ متر بر چمران ۷ متر بر دارد
ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در اشراق
۴۵ متر بر چمران ۷ متر بر دارد
مغازه 100 متری شهرک ولی عصر (اجاره)
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در اشراق
مغازه 100 متری شهرک ولی عصر (اجاره)
مفازه داخل خ شاهد
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در اشراق
۱۲۰ متر زیرزمین تجاری بر فلاطوری
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در اشراق
مغازه آل محمد
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در اشراق
200منرانبارفلاطوری
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در اشراق
200منرانبارفلاطوری
مغازه 25 متری فلاطوری
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در اشراق
23 متر مغازه بر اشراق شمالی
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در اشراق
مغازه ۶۰متر
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در اشراق
واگزاری کامل دفتر فنی با سابقه 12 ساله
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در اشراق
22 متر مغازه تجاری برفلاطوری شرقی
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در اشراق
مغازه ۴۰متری تجاری پارسیان
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در اشراق
مغازه ۴۰متری تجاری پارسیان
بعدی