رهن و اجاره مغازه، سوپرمارکت، رستوران، کافه و ... در جاوان بالا اصفهان

مغازه دوطبقه هر کدام ۳۵متر
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش در جاوان بالا
مغازه دوطبقه هر کدام ۳۵متر
مغازه هشتاد متری دو طبقه صمدیه لباف
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در جاوان بالا
مغازه هشتاد متری دو طبقه صمدیه لباف
اجازه مغازه تجاری اداری بابک شهیدان
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۷ روز پیش در جاوان بالا
اجازه مغازه تجاری اداری بابک شهیدان
مغازه ۱۶ متری
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۸۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در جاوان بالا
مغازه اجاره کهندژ،جاوان بالا
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در جاوان بالا
مغازه اجاره کهندژ،جاوان بالا
240 متر تجاری امام خمینی
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در جاوان بالا
تجاری ترجیحا جهت سوپری برخ مدرس نجفی
ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در جاوان بالا
زیرزمین ۳۰ متر برخیابان امکانات کامل
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در جاوان بالا
زیرزمین ۳۰ متر برخیابان امکانات کامل
مغازه حدودا۳۰مترمیباشد
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در جاوان بالا
۷۰ متر
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در جاوان بالا
۷۰ متر
اجاره مغازه کهندژ،حدودا ۲۵ متر،خوش جا،دیدعالی
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در جاوان بالا
اجاره مغازه کهندژ،حدودا ۲۵ متر،خوش جا،دیدعالی
بعدی