رهن و اجاره مغازه، سوپرمارکت، رستوران، کافه و ... در خرم اصفهان

اجاره مغازه نانوایی
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در خرم
مغازه 30متر و20متر بالکن
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در خرم
مغازه 30متر و20متر بالکن
20 متر مغازه / شهیدان شرقی
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در خرم
مغازه 235 متر دوازه تهران با 10.5 متر بر خیابان
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در خرم
مغازه 235 متر دوازه تهران با 10.5 متر بر خیابان
اجاره مغازه تجاری زیر زمین
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در خرم
واگذاری فست فود فعال با سابقه کاری
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۴ روز پیش در خرم
واگذاری فست فود فعال با سابقه کاری
اجاره مغازه دروازه تهران
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در خرم
اجاره مغازه دروازه تهران
مغازه دو عدد جدا روبروی هم
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در خرم
مغازه 34 متری بر اتوبان خرازی
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در خرم
۶متر تجاری برکاشانی
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در خرم
۳۵متر تجاری کنار گذر اتوبان خرم
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در خرم
۳۵متر تجاری کنار گذر اتوبان خرم
مغازه تجاری 34متری بر اتوبان خرازی
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در خرم
اجاره مغازه ۵۰متری
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در خرم
۱۲۰متر مغازه تجاری کهندژ
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در خرم
۱۲۰متر مغازه تجاری کهندژ
235 متر مغازه کاشانی (دروازه تهران )
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در خرم
مغازه در بازار چهارسوق کاشانی
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۵۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در خرم
مغازه در بازار چهارسوق کاشانی
مغازه ٢۵ متری، بر کنار گذر اتوبان خرازی
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در خرم
مغازه ٢۵ متری، بر کنار گذر اتوبان خرازی
کافه باشگاه و مرکز حرکت اصلاحی
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۲ هفته پیش در خرم
مغازه بر خرم ۲۲متر
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در خرم
اجاره مغازه ۸۰ متری در دوطبقه ۴۰ متری
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در خرم
اجاره مغازه ۸۰ متری در دوطبقه ۴۰ متری
مغازه سی متر با 20متر بالکن
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در خرم
مغازه سی متر با 20متر بالکن
مغازه ی بزرگ تجاری 300 متر
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در خرم
مغازه اجاره ای ۱۵ متری واقع در خیابان کاشانی شمالی
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در خرم
یک باب مغازه تجاری اداری به متراژ ۳۰
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۴ هفته پیش در خرم
بعدی