رهن و اجاره مغازه، سوپرمارکت، رستوران، کافه و ... در ناژوان اصفهان

۳۵متر تجاری میرزاطاهر
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در ناژوان
۳۵متر تجاری میرزاطاهر
۲۵متر تجاری اوایل میرزاطاهر
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در ناژوان
۲۵متر تجاری اوایل میرزاطاهر
۵۵متر مغازه جهت سوپر مارکت
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در ناژوان
۵۵متر مغازه جهت سوپر مارکت
۲۰متر تجاری میرزاطاهر
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در ناژوان
۲۰متر تجاری میرزاطاهر
۲۰ متر تجاری مغازه خیابان آتش(مقداد)
ودیعه: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در ناژوان
۲۰ متر تجاری مغازه خیابان آتش(مقداد)
اجاره مغازه ۲۵۰متر و۲واحد خانه مسکونی بر ناژوان
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در ناژوان
واگذاری رستوران با تجهیزات کامل
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
هفتهٔ پیش در ناژوان
اجاره مغازه یا دفتر
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در ناژوان
اجاره مغازه یا دفتر
مغازه تجاری ۲۰ متری ناژوان
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در ناژوان
مغازه تجاری ۲۰ متری ناژوان
۶۰ متر تجاری مغازه صارمیه
ودیعه: ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در ناژوان
۶۰ متر تجاری مغازه صارمیه
بعدی