رهن و اجاره مغازه، سوپرمارکت، رستوران، کافه و ... در رزمندگان اصفهان

اجاره فقط برا پارکینگ و یا انبار و انباری
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در رزمندگان
اجاره فقط برا پارکینگ و یا انبار و انباری
مغازه ۱۸متری بهداشتی
ودیعه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در رزمندگان
مغازه ۱۸متری بهداشتی
موتورشویی وقطعه شویی
ودیعه: مجانی اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در رزمندگان
موتورشویی وقطعه شویی
مغازه شیک خیابان عارف جابر
ودیعه: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در رزمندگان
مغازه شیک خیابان عارف جابر
مغازه۵۰متری واقع در رباط دوم
ودیعه: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در رزمندگان
مغازه ۳۰ متری
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در رزمندگان
مغازه ۳۰  متری
یکباب مغازه درخیابان رزمندگان
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در رزمندگان
یکباب مغازه درخیابان رزمندگان
یک باب مغازه تجاری درخیابان رزمندگان
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در رزمندگان
یک باب مغازه تجاری درخیابان رزمندگان
مغازه۸۰ متری
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در رزمندگان
۱۴۰متر با عرض ۱۰
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در رزمندگان
اجاره مغازه
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در رزمندگان
بعدی