رهن و اجاره مغازه، سوپرمارکت، رستوران، کافه و ... در رهنان اصفهان

مغازه ۲۵ متر فلکه رهنان
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش در رهنان
مغازه ۲۵ متر فلکه رهنان
اجاره مغازه شیک و نوساز بر خیابان اصلی
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش در رهنان
اجاره مغازه شیک و نوساز بر خیابان اصلی
واگذاری مغازه با درامد بالای۸ ملیون
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در رهنان
واگذاری مغازه با درامد بالای۸ ملیون
مغازه سوپر مارکت با فروش و مکان
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در رهنان
اجاره بر کهندژ
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در رهنان
اجاره مغازه در رهنان
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در رهنان
کارگاه ۷۰متری برق ۳فاز رهنان
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در رهنان
مغازه زیرزمین۲۵مترمربع ۲نبش
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در رهنان
مغازه زیرزمین۲۵مترمربع ۲نبش
۲۵مترمربع مغازه زیرزمین
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در رهنان
واگذاری فروشگاه پوشاک
ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در رهنان
واگذاری فروشگاه پوشاک
اجاره یک باب مغازه دویست متری
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در رهنان
اجاره یک باب مغازه دویست متری
اجاره یک باب مغازه
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در رهنان
اجاره یک باب مغازه
واگذاری کافی شاپ
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در رهنان
واگذاری کافی شاپ
کارگاه ،انبار،دفتر،باامکانات کامل
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
هفتهٔ پیش در رهنان
کارگاه ،انبار،دفتر،باامکانات کامل
اجاره مغازه ۳۰ متری
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در رهنان
اجاره مغازه ۳۰ متری
اجاره مغازه ۲۵ متری
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در رهنان
450 متر مغازه بر خیابان امام خمینی
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در رهنان
اجاره زیر زمین تجاری ۱۰۰متری
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در رهنان
واگذاری مغازه آجیل و خشکبار
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در رهنان
اجاره مغازه آرایشگاه ۲۵ متر
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در رهنان
اجاره مغازه آرایشگاه ۲۵ متر
اجاره مغازه نوساز (شهیدان غربی)
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در رهنان
اجاره مغازه نوساز (شهیدان غربی)
زیر زمین ۴۰متری
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در رهنان
اجاره سالن به مژه کار یا تتو کار
ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۵۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در رهنان
اجاره سالن به مژه کار یا تتو کار
واگذاری کافی شاپ
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در رهنان
واگذاری کافی شاپ
بعدی