آگهی های استخدام و کاریابی در شهر ایذه

نتیجه‌های مرتبط در دسته‌های دیگر
پرستار
در استخدام درمانی، زیبایی و بهداشتی
کمتر از ۵ آگهی
پرستار
در استخدام سرایداری و نظافت
کمتر از ۵ آگهی
پرستار
در خدمات آرایشگری و زیبایی
کمتر از ۵ آگهی

پرستار کودک

حداقل ۱٫۵ میلیون تومان
پرداخت ماهانه
هفتهٔ پیش

پرستار خانم مسن

مطابق با وزارت کار
پرداخت ماهانه
۴ هفته پیش

*استخدام خانم پرستاری از سالمند و نظافت در اهواز *

حداکثر ۱۲ میلیون تومان
پرداخت ماهانه با بیمه
نردبان شده
*استخدام خانم پرستاری از سالمند و نظافت در اهواز *
امکان ارسال رزومه