اتصال برقرار شد

چرخ خیاطی و تجهیزات

کامیاران‌چرخ‌خیاطی‌مارشال‌نیازمندتعمیر

نیازمند تعمیر
۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در کامیاران
کامیاران‌چرخ‌خیاطی‌مارشال‌نیازمندتعمیر

کمپسور باد و پنج کاره اره فلکه سایر تجهیزات نجاری

در حد نو
۱۲۱,۲۱۲ تومان
۲ هفته پیش در تهران
کمپسور باد و پنج کاره اره فلکه سایر تجهیزات نجاری

چرخ خیاطی جانتک حرف ای

در حد نو
۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در کامیاران
چرخ خیاطی جانتک حرف ای

چرخ خیاطی

در حد نو
۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در کامیاران
چرخ خیاطی

چرخ خیاطی مدل جِم سی

کارکرده
۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در کامیاران
چرخ خیاطی مدل جِم سی

چرخ خیاطی راسته دوز جک و سردوز پروانه

کارکرده
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در کامیاران
چرخ خیاطی راسته دوز جک و سردوز پروانه

چرخ خیاطی و لبه دوزی همراه با پایه

کارکرده
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در کامیاران
چرخ خیاطی و لبه دوزی همراه با پایه

فروش چرخ خیاطی صنعتی ،سردوز چهار نخ و اتو بخار

در حد نو
۴۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در کامیاران
فروش چرخ خیاطی صنعتی ،سردوز چهار نخ و اتو بخار

چرخ خیاطی جک وسردوز صنعتی

در حد نو
۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در کامیاران
چرخ خیاطی جک وسردوز صنعتی

تجهیزات کامل کارگاه خیاطی و کیف دوزی

کارکرده
۱,۱۱۱ تومان
۳ هفته پیش در تهران
تجهیزات کامل کارگاه خیاطی و کیف دوزی

چرخ خیاطی ژاپنی

کارکرده
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در کامیاران
چرخ خیاطی ژاپنی

چرخ خیاطی دینام دار سالم وتازه

در حد نو
۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در کامیاران
چرخ خیاطی  دینام دار سالم وتازه

چرخ خیاطی کاچیران مدل jasmin593

در حد نو
۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در کامیاران
چرخ خیاطی کاچیران مدل jasmin593

چرخ خیاطی جوکی ژاپنی سالم و سردوز

در حد نو
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در کامیاران
چرخ خیاطی جوکی ژاپنی سالم و سردوز
بعدی