اتصال برقرار شد

زیور آلات یاقوت

انگشتر قدیمی یاقوت تراش کهنه

کارکرده
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه زیور آلات قدیمی در تهران
انگشتر قدیمی یاقوت تراش کهنه

انگشتر یاقوت آلکساندریت تراش کهنه دستی

کارکرده
۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه زیور آلات قدیمی در تهران
انگشتر یاقوت آلکساندریت تراش کهنه دستی

انگشتر یاقوت معدنی موزامبیک با طبع برمه

کارکرده
۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه زیور آلات قدیمی در تهران
انگشتر یاقوت معدنی موزامبیک با طبع برمه

انگشتر یاقوت تراش کهنه رگه دار درشت

کارکرده
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه زیور آلات قدیمی در تهران
انگشتر یاقوت تراش کهنه رگه دار درشت

یاقوت آفریقایی اناری ۳۲۱ قیراط شناسنامه دار

کارکرده
۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه زیور آلات قدیمی در تهران
یاقوت آفریقایی اناری ۳۲۱ قیراط شناسنامه دار

یاقوت سبز معدنی

کارکرده
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه زیور آلات قدیمی در تهران
یاقوت سبز معدنی

۶۳ قیراط اصل یاقوت‌ برمه معدن موگوک

کارکرده
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه زیور آلات قدیمی در تهران
۶۳ قیراط اصل یاقوت‌ برمه معدن موگوک

انگشتر یاقوت قدیمی موزه ای

کارکرده
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه زیور آلات قدیمی در تهران
انگشتر یاقوت قدیمی موزه ای

یاقوت راف آلکساندریت معدنی ۱۱۲ قیراطی

کارکرده
۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه زیور آلات قدیمی در تهران
یاقوت راف آلکساندریت معدنی ۱۱۲ قیراطی

یاقوت معدنی قرمز تراش کهنه ۳۰ قیراط

کارکرده
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه زیور آلات قدیمی در تهران
یاقوت معدنی قرمز تراش کهنه ۳۰ قیراط

یاقوت کبود شفاف تراش کهنه ۳۰ قیراط

کارکرده
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه زیور آلات قدیمی در تهران
یاقوت کبود شفاف تراش کهنه ۳۰ قیراط

نیم ست قدیمی صفویه الماس یاقوت برمه

کارکرده
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه زیور آلات قدیمی در تهران
نیم ست قدیمی صفویه الماس یاقوت برمه

یاقوت کبود ۴۶ قیراط

کارکرده
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه زیور آلات قدیمی در تهران
یاقوت کبود ۴۶ قیراط

یاقوت راف کبود‌ معدنی ۱۳۳ قیراط

کارکرده
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه زیور آلات قدیمی در تهران
یاقوت راف کبود‌ معدنی ۱۳۳ قیراط

یاقوت آلکساندریت معدنی راف ۱۰۳ قیراط

کارکرده
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه زیور آلات قدیمی در تهران
یاقوت آلکساندریت معدنی راف ۱۰۳ قیراط

انگشتر نقره یاقوت سانچیا کوچک اندازه

کارکرده
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه زیور آلات قدیمی در تهران
انگشتر نقره یاقوت سانچیا کوچک اندازه

نگین یاقوت معدنی اناری ۱۶ قیراط

کارکرده
۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه زیور آلات قدیمی در تهران
نگین یاقوت معدنی اناری ۱۶ قیراط

یاقوت معدنی گوجه‌ ای رنگ ۱۹ قیراطی

کارکرده
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه زیور آلات قدیمی در تهران
یاقوت معدنی گوجه‌ ای رنگ ۱۹ قیراطی

انگشتر عقیق یمنی پرتقالی تراش یاقوت کهنه

کارکرده
۷۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه زیور آلات قدیمی در تهران
انگشتر عقیق یمنی پرتقالی تراش یاقوت کهنه

یاقوت سفید معدنی تراش برلیان کهنه

کارکرده
۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه زیور آلات قدیمی در تهران
یاقوت سفید معدنی تراش برلیان کهنه

سنگ جواهر یاقوت راف معدنی ۲۱۵ قیراط

کارکرده
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه زیور آلات قدیمی در تهران
سنگ جواهر یاقوت راف معدنی ۲۱۵ قیراط

یاقوت‌ اسپینل معدنی برمه تراش اشکی

کارکرده
۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه زیور آلات قدیمی در تهران
یاقوت‌ اسپینل معدنی برمه تراش اشکی

یاقوت‌ کبود معدنی راف ۶۵۰ قیراط

در حد نو
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه زیور آلات قدیمی در تهران
یاقوت‌ کبود معدنی راف ۶۵۰ قیراط

یاقوت آلکساندریت صنعتی تراش خارجی

کارکرده
۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه زیور آلات قدیمی در تهران
یاقوت آلکساندریت صنعتی تراش خارجی
بعدی

زیور آلات یاقوت