رهن و اجاره خانه، آپارتمان، برج و سوییت و پنت هاوس، در کنگاور

آپارتمان 90متر مسکن مهر مهر دشت(قرق)
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
اپارتمان مهراوران
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۵۰,۰۰۰ تومان
دیروز
اجاره ی یک ملک در خیابان ژاندار مری کوچه ی مهدیه
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
اجاره ی یک ملک در خیابان ژاندار مری کوچه ی مهدیه
آپارتمان اجاره
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
آپارتمان اجاره
آپارتمان روبه روی سپاه بین کوچه 24 25برخیابان
ودیعه: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
آپارتمان روبه روی سپاه بین کوچه 24 25برخیابان
اپارتمان مسکن مهر مهراوران
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش
اپارتمان مهراوران
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۲ هفته پیش
آپارتمان برخیابان سرکوچه ۲۴
ودیعه: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
آپارتمان برخیابان سرکوچه ۲۴
آپارتمان 75 متری
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
محله ابراهیم آبادصحنه
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
محلی آرام و همسایگانی
ودیعه: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
آپارتمان 75 متری واقع در مسکن مهر آوران
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
واقع در مسکن مهر آوران
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
آپارتمان روب رویه شهرک بسیج
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۳ هفته پیش
آپارتمان رهن وکرایه پشت تربیت بدنی
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش
بعدی