محل باغستان

خرید و فروش پرنده | کبوتر | طرقه | مرغ عشق | قناری | خرید و فروش پرنده کبوتر مرغ عشق | دیوار کرج

فروش جوجه عروس هلندی مرواریدی
۳۵۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در شاهین ویلا
فروش جوجه عروس هلندی مرواریدی
عروس هلندی گل باقالی
۴۵۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در شاهین ویلا
عروس هلندی گل باقالی
قناری نر ماده جوجه داده.
۳۸۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در باغستان
قناری نر ماده جوجه داده.
قناری فروشی
۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در باغستان
یک جفت عروس هلندی
۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در باغستان
یک جفت عروس هلندی
کله دم سبز نر
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در گوهردشت
کله دم سبز نر
کاسکو دم قرمز
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در گوهردشت
کاسکو دم قرمز
کبوتر فوق پرشی
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در شاهین ویلا
کبوتر فوق پرشی
کوتوله فیشر دستی
۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش در گوهردشت
کوتوله فیشر دستی
سهره نر و ماده
۴۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش در باغستان
سهره نر و ماده
عروس هلندی شاه تخم نر رام ودستی
توافقی
۱۵ ساعت پیش در گوهردشت
عروس هلندی شاه تخم نر رام ودستی
جفت عروس هلندی مولد کار داده
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش در گوهردشت
جفت عروس هلندی مولد کار داده
کفتر کاکلی شازده نرو ماده
۹۵,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش در باغستان
کفتر کاکلی شازده نرو ماده
جفت کاسکو
۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش در شاهین ویلا
جفت کاسکو
#یک جفت مرغ عشق ب همراه قفس پایه دار#
۳۵۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش در گوهردشت
#یک جفت مرغ عشق ب همراه قفس پایه دار#
سهره نر
۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش در شاهین ویلا
سهره نر
قناری و سره و گلبسر
توافقی
۲۰ ساعت پیش در گوهردشت
قناری و سره و گلبسر
فنچ بنگالی
توافقی
۲۰ ساعت پیش در باغستان
فنچ بنگالی
کفتر
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش در گوهردشت
کفتر
کفتر
۱۳۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش در گوهردشت
کفتر
مرغ عشق ۳تاباقفس ووسایل
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش در شاهین ویلا
مرغ عشق ۳تاباقفس ووسایل
فروش عروس لوتینو
۷۸۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش در باغستان
فروش عروس لوتینو
قناری پابلندماده مست مست
۳۲۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش در باغستان
قناری پابلندماده مست مست
فروش جوجه عروس طوسی براق ابریشمی
۳۸۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ساعت پیش در شاهین ویلا
فروش جوجه عروس طوسی براق ابریشمی
بعدی