محل ماهدشت

خرید و فروش آپارتمان، پنت هاوس، برج در ماهدشت و اطراف کرج

در حال دریافت ...
اپارتمان مسکن مهرماهدشت.
توافقی
۲ ساعت پیش در ماهدشت
مسکن مهر ماهدشت خام مانی مهر
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در ماهدشت
آپارتمان ۷۵ متری اشتهارد
توافقی
۳ ساعت پیش در ماهدشت
آپارتمان ۷۵ متری اشتهارد
۸۰متری دوخوابه
۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در ماهدشت
۸۰متری دوخوابه
مسکن مهر ماهدشت( کلید نخورده)
۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در ماهدشت
مسکن مهر ماهدشت( کلید نخورده)
آپارتمان 60 متری سند تک برگ
۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در ماهدشت
آپارتمان فول امکانات افرا
۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در ماهدشت
۸۱ متر مسکن مهر ماهدشت
۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در ماهدشت
۸۱ متر مسکن مهر ماهدشت
یک دستگاه آپارتمان به فروش می رسد
۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوریدر ماهدشت
مسکن مهر ماهدشت واحد کلید نخورده
۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در ماهدشت
مسکن مهر ماهدشت واحد کلید نخورده
شهرک البرز ماهدشت کرج
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش در ماهدشت
خانه آپارتمانی ۸۳ متری تمیز شیک
۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش در ماهدشت
خانه آپارتمانی ۸۳ متری تمیز شیک
آپارتمان شهرک نگین
۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش در ماهدشت
آپارتمان شهرک نگین
آپارتمان ۸۱ متر دوخوابه
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش در ماهدشت
( شهرک )آپارتمان ۷۸ متری ۲ خواب نوساز و محیطی آرام
۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش در ماهدشت
( شهرک )آپارتمان ۷۸ متری ۲ خواب نوساز و محیطی آرام
آپارتمان کلید نخورده
۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوریدر ماهدشت
آپارتمان کلید نخورده
78متر صفا دشت مسکن مهر
توافقی
۱۱ ساعت پیش در ماهدشت
ساختمان دوطبقه متراژ 100متر
۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش در ماهدشت
ساختمان دوطبقه متراژ 100متر
آپارتمان 102 متری دونبش
۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش در ماهدشت
مسکن مهر ماهدشت
۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش در ماهدشت
مسکن مهر ماهدشت
ساختمان دوطبقه 87متر زمین بنا 130.متر
۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش در ماهدشت
واحد کلید نخورده
۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش در ماهدشت
واحد کلید نخورده
82متری مسکن مهر ماهدشت ویو ابدی
۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در ماهدشت
82متری مسکن مهر ماهدشت ویو ابدی
آپارتمان ۷۸ متری فول در مسکن مهر ماهدشت
۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در ماهدشت
آپارتمان ۷۸ متری فول در مسکن مهر ماهدشت
بعدی