خرید و فروش آپارتمان، پنت هاوس، برج در ساماندهی کرج

فروش واحد آپارتمان ۸۷ متری ساماندهی

۲,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر ساماندهی
فروش واحد آپارتمان ۸۷ متری ساماندهی
۶

۱۶۰ متر تک واحدی/ میزبان خورشید / فاز ۶

۶,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک مدرن در ساماندهی
۱۶۰ متر تک واحدی/ میزبان خورشید / فاز ۶
۵

آپارتمان ۸۸متری / سندتک برگ / فاز۶ ساماندهی

۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک بزرگ عامری در ساماندهی
آپارتمان ۸۸متری / سندتک برگ / فاز۶ ساماندهی
۲

آپارتمان ۶۲متری / کلیدنخورده / باران ها

۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک بزرگ عامری در ساماندهی
آپارتمان ۶۲متری / کلیدنخورده / باران ها
۴

فروش 75 متری ساماندهی فاز 6

۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک آرسس در ساماندهی
فروش 75 متری ساماندهی فاز 6
۷

آپارتمان ۱۰۰متری / معراج ها / سندتک برگ

۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک بزرگ عامری در ساماندهی
آپارتمان ۱۰۰متری / معراج ها / سندتک برگ
۵

85 متری ساماندهی سندتکبرگ

۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک آرسس در ساماندهی
85 متری ساماندهی سندتکبرگ
۶

105 متری/ کلید نخورده / تکمیل / ویو ابدی / غرق نور

۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک بزرگ عامری در ساماندهی
105 متری/ کلید نخورده / تکمیل / ویو ابدی / غرق نور
۵

سه خواب مستر / فاز ۷ / کلید نخورده / سند تک برگ

۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک بزرگ عامری در ساماندهی
سه خواب مستر / فاز ۷ / کلید نخورده / سند تک برگ

تک خواب مستر / کلید نخورده / تاپ لوکیشن /شرایط

۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک بزرگ عامری در ساماندهی
تک خواب مستر / کلید نخورده / تاپ لوکیشن /شرایط
۷

۱۱۶ متری / کلید نخورده / غرق نور / فاز ۷ / ویو

۴,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک بزرگ عامری در ساماندهی
۱۱۶ متری / کلید نخورده / غرق نور / فاز ۷ / ویو
۶

آپارتمان ۱۰۰ متر / رو به نما / فاز۶

۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک بزرگ عامری در ساماندهی
آپارتمان ۱۰۰ متر / رو به نما / فاز۶
۱۰

آپارتمان ۷۲ متری / نوساز / سند / رو به نما / تکمیل

۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک بزرگ عامری در ساماندهی
آپارتمان ۷۲ متری / نوساز / سند / رو به نما / تکمیل
۳

آپارتمان ۸۲ متری / پارکینگ سندی / فاز ۶

۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک بزرگ عامری در ساماندهی
آپارتمان ۸۲ متری / پارکینگ سندی / فاز ۶
۲

ساماندهی / آپارتمان/۱۰۶ متر/ رو ب نما

۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک بزرگ عامری در ساماندهی
ساماندهی / آپارتمان/۱۰۶ متر/ رو ب نما
۵

اپارتمان /ساماندهی/ ۷۵متر / سند تک برگ

۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک بزرگ عامری در ساماندهی
اپارتمان /ساماندهی/ ۷۵متر / سند تک برگ
۶

آپارتمان/۱۱۷متر/سندتک برگ/ساماندهی/ روب نما

۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک بزرگ عامری در ساماندهی
آپارتمان/۱۱۷متر/سندتک برگ/ساماندهی/ روب نما
۳

اپارتمان ۱۰۰ متر سند تک برگ ساماندهی

۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک بزرگ عامری در ساماندهی
اپارتمان ۱۰۰ متر سند تک برگ ساماندهی
۵

۱۰۵ متر / دوخواب / غرق نور/ ساماندهی

۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک بزرگ عامری در ساماندهی
۱۰۵ متر / دوخواب / غرق نور/ ساماندهی
۷

ساماندهی / فاز۳ / 60m

۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور مظفری در ساماندهی
ساماندهی / فاز۳ / 60m
۱۲

آپارتمان 125 متری - تک واحدی

۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در ساماندهی
آپارتمان 125 متری - تک واحدی
۱

۱۱۱متر.۳خوابه.سندتک برگ ویو ابدی

۳,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش در ساماندهی
۱۱۱متر.۳خوابه.سندتک برگ ویو ابدی
۴

۸۵ متر کلید نخورده ،سند تکبرگ

۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک بزرگ عامری در ساماندهی
۸۵ متر کلید نخورده ،سند تکبرگ

آپارتمان ۸۹ متر ساماندهی معراج

۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک سام لند در ساماندهی
آپارتمان ۸۹ متر ساماندهی معراج
۱
بعدی

نمایش نقشه