خرید و فروش و قیمت خودرو ام‌وی‌ام 530 در کرج

ام‌وی‌ام 530، مدل ۱۳۹۳
۱۵۵,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۲ ساعت پیش در محمود آباد
ام‌وی‌ام 530، مدل ۱۳۹۳
ام‌وی‌ام 530، مدل ۱۳۹۲
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش در مارلیک
ام‌وی‌ام 530، مدل ۱۳۹۲
ام‌وی‌ام 530، مدل ۱۳۸۹
۱۶۵,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۲۳ ساعت پیش در باغستان
ام‌وی‌ام 530، مدل ۱۳۸۹
ام‌وی‌ام 530، مدل ۱۳۹۲
۱۲۳ کیلومتر ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در شهرک اوج
ام‌وی‌ام 530، مدل ۱۳۹۲
ام‌وی‌ام 530، مدل ۱۳۹۰
۱۱,۱۱۱ کیلومتر ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در منظریه
ام‌وی‌ام 530، مدل ۱۳۹۰
ام‌وی‌ام 530، مدل ۱۳۹۰
۲۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در دولت‌آباد
ام‌وی‌ام 530، مدل ۱۳۹۰
ام‌وی‌ام 530، مدل ۱۳۹۰
۱۸۱,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در گوهردشت
ام‌وی‌ام 530، مدل ۱۳۹۰
ام‌وی‌ام 530، مدل ۱۳۹۵
۸۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در گوهردشت
ام‌وی‌ام 530، مدل ۱۳۹۵
ام‌وی‌ام 530، مدل ۱۳۹۳
۲۲۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در کمال‌شهر
ام‌وی‌ام 530، مدل ۱۳۹۳
ام‌وی‌ام 530، مدل ۱۳۹۱
۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در فردیس
ام‌وی‌ام 530، مدل ۱۳۹۳
۱۴۴,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در مهرویلا
ام‌وی‌ام 530، مدل ۱۳۹۳
ام‌وی‌ام 530، مدل ۱۳۹۳
۱۰۹,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در فردیس
ام‌وی‌ام 530، مدل ۱۳۹۳
ام‌وی‌ام 530، مدل ۲۰۱۵ - ۱۳۹۴
۲۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در جهان‌شهر
ام وی ام530 مدل 1390
۲۰۴ کیلومتر ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در گلشهر
ام وی ام530 مدل 1390
ام‌وی‌ام 530، مدل ۱۳۹۴
۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در مارلیک
ام‌وی‌ام 530، مدل ۱۳۹۴
ام‌وی‌ام 530، مدل ۱۳۹۰
۱۷۴,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در دهقان ویلا
ام‌وی‌ام 530، مدل ۱۳۹۰
ام‌وی‌ام 530، مدل 90 معاوضه
۱۴۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در فردیس
ام‌وی‌ام 530، مدل ۱۳۹۴
۱۲۲,۰۰۰ کیلومتر ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شهرک بنفشه
ام‌وی‌ام 530، مدل ۱۳۹۴
ام‌وی‌ام 530، مدل ۱۳۹۰
۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شهر جدید اندیشه
ام‌وی‌ام 530، مدل ۱۳۹۰
ام‌وی‌ام 530، مدل ۱۳۹۱
۱۴۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در منظریه
ام‌وی‌ام 530، مدل ۱۳۹۱
ام‌وی‌ام 530، مدل ۲۰۱۴ - ۱۳۹۳
۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در ولیعصر
ام‌وی‌ام 530، مدل ۲۰۱۴ - ۱۳۹۳
ام وی ام 530cمدل ۹۱
۷۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در فردیس
ام وی ام 530cمدل ۹۱
ام‌وی‌ام 530، مدل ۱۳۹۵
۹۸ کیلومتر توافقی
۳ هفته پیش در محمدشهر
ام‌وی‌ام 530، مدل ۱۳۹۵
ام‌وی‌ام 530، مدل ۱۳۹۱
۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
۳ هفته پیش در فردیس
بعدی