محل محمد شهر

خرید | فروش | لوازم حیاط و ایوان | نو و دسته دوم و کارکرده | دیوار کرج

نردبان و حفاظ
۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در مهرشهر
نردبان و حفاظ
فروش
۶۵۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در مهرشهر
فروش
تانکر آب
۸۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در مهرشهر
تانکر آب
تراریوم
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در مهرشهر
تراریوم
مخزن آب
۴۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در مهرشهر
مخزن آب
پخش و فروش کاکتوس و گل
۵,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در مهرشهر
پخش و فروش کاکتوس و گل
تانکر ۲۰۰۰لیتری ورق زخیم سالم ..
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در محمد شهر
تانکر ۲۰۰۰لیتری ورق زخیم سالم ..
توری اهنربایی
۲۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در مهرشهر
توری اهنربایی
گیاه باباادم
۴۴۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در مهرشهر
گیاه باباادم
سنگ رنگی تزئینی
۲۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در مهرشهر
سنگ رنگی تزئینی
شاخ گوزنی حفاظ
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در محمد شهر
شاخ گوزنی حفاظ
تعدادی گل سیکاس و کاکتوس و...
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش در مهرشهر
تعدادی گل سیکاس و کاکتوس و...
کاج جوان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش در مشکین دشت
کاج جوان
گلهای کاغذئ بیست ساله در همه رنگ
۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش در محمد شهر
گلهای کاغذئ بیست ساله در همه رنگ
فنس یا توری
۱۶,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش در محمد شهر
فنس یا توری
گل های زیبا اپارتمانی
توافقی
۱۶ ساعت پیش در محمد شهر
گل های زیبا اپارتمانی
حفاظ دیوار
۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش در مهرشهر
حفاظ دیوار
نبشی 8 تیرچه
توافقی
۱۶ ساعت پیش در مهرشهر
نبشی 8 تیرچه
گل یوکا
۷۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش در مهرشهر
گل یوکا
یکعدد پله فلزی ۴ پله فروشی .
۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش در مهرشهر
یکعدد پله فلزی ۴ پله فروشی .
لوله ساختمان
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش در محمد شهر
درب چوبی
توافقی
۱۹ ساعت پیش در محمد شهر
درب چوبی
استند گل_فلزی و چوبی
۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش در مشکین دشت
استند گل_فلزی و چوبی
گل زیبای سینگونیوم
۶۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ساعت پیش در محمد شهر
گل زیبای سینگونیوم
بعدی