رهن و اجاره مغازه، سوپرمارکت، رستوران، کافه و ... در دولت‌آباد کرج

اجاره نمایشگاه ماشین
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در دولت‌آباد
مغازه ۳۰متر *دولت آباد*
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در دولت‌آباد
مغازه ۳۰متر *دولت آباد*
۲۵ متر تجاری بر بلوار پر تردد با دسترسی آسان
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در دولت‌آباد
۲۵ متر تجاری بر بلوار پر تردد با دسترسی آسان
مغازه 50 متری بر خیابان
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در دولت‌آباد
۶۵متر جهت قنادی*دولت آباد،*
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در دولت‌آباد
۶۵متر جهت قنادی*دولت آباد،*
۷۰ متر مغازه تجاری وبالکن
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در دولت‌آباد
مغازه ۷۰متری با ۲۰متر بالکن
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در دولت‌آباد
مغازه ۱۰۰متری بلوار دانش آموز
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در دولت‌آباد
اجاره باشگاه بدنسازی
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در دولت‌آباد
بعدی