رهن و اجاره مغازه، سوپرمارکت، رستوران، کافه و ... در اسلام‌آباد کرج

مغازه 17متر
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در اسلام‌آباد
مغازه 17متر
مغازه60متری بهرخیابان
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در اسلام‌آباد
مغازه ۲۷ متری با بالکن ۱۳ متری نبش خیابان اصلی
ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در اسلام‌آباد
مغازه ۲۷ متری با بالکن ۱۳ متری نبش خیابان اصلی
ملک تجاری
ودیعه: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۲ هفته پیش در اسلام‌آباد
مغازه،26 متر
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ هفته پیش در اسلام‌آباد
اجاره مغازه کمربندی چالوس حصار حط ۴
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در اسلام‌آباد
مغازه نانوایی لواشی . ۴۵ متر . دستگاه ۳ کاره
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در اسلام‌آباد
مغازه 20 متر خیابان اصلی
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در اسلام‌آباد
57مغازه بالکن دار
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در اسلام‌آباد
مغازه 17مترمربع
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در اسلام‌آباد
مغازه 17مترمربع
مغازه 60 متری
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در اسلام‌آباد
مغازه 60 متری
بعدی